Offentlige 13-22 års it-erfaring

 
Offentlig Brugerunderstøttelse
It-erfaring Bruttoløn
13 31.484
14 31.865
15 32.229
16 32.574
17 32.899
18 33.203
19 33.484
20 33.741
21 33.974
22 34.180
 

Bruttoløn

Bruttolønnen er beregnet som månedsløn incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er justeret for ferie/fridage ud over 5 uger, og der er omregnet til en arbejdsuge på 37 timer excl. frokost. Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.

Hvis du vil se gennemsnittet og kvartiler, kan du hente tabellen her.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.


Vælg antal års it-erfaring