Privatansatte øst for Storebælt 3-12 års it-erfaring

 
Øst Brugerunderstøttelse
It-erfaring Bruttoløn
13 48.447
14 49.509
15 50.523
16 51.489
17 52.406
18 53.276
19 54.097
20 54.871
21 55.596
22 56.273
 

Bruttoløn

Bruttolønnen er beregnet som månedsløn incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er justeret for ferie/fridage ud over 5 uger, og der er omregnet til en arbejdsuge på 37 timer excl. frokost. Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.

Hvis du vil se gennemsnittet og kvartiler, kan du hente tabellen her.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.


Vælg antal års it-erfaring