Sikkerhed / security

ØstSikkerhed/security
it-erfaringAntalNedre kvartilMedianØvre kvartilGn.snit
0 - 3 år1
4 - 6 år2
7 - 9 år439.595
10 - 12 år2
13 - 15 år1
16 - 18 år467.473
19 - 21 år653.26467.38286.63269.763
22 - 24 år468.005
25 - 27 år561.13768.09974.25067.441
28 - 30 år460.522
31 - 33 år1
34 - 36 år458.097
over 36 år1
Total3851.513
60.943
70.995
60.617


Det er for få respondenter til at det er muligt at pege på en klar sammenhæng mellem løn og erhvervserfaring indenfor Sikkerhed/security. Vi har derfor valgt blot at præsentere kvartiler, median og gennemsnittet.

Lønnen er bruttomånedslønnen for januar 2019, beregnet for en 37 timers arbejdsuge excl. frokost.  Lønnen er incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er justeret for ferie/fridage ud over 5 uger.

Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.