Privatansatte vest for Storebælt 14- 23 års it-erfaring

VestDrift: host/ slutbrugerudstyr/netværk
It-erfaringBruttoløn
1443.321
1544.064
1644.788
1745.490
1846.173
1946.834
2047.476
2148.096
2248.697
2349.277

Bruttoløn

Bruttolønnen er beregnet som månedsløn incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er justeret for ferie/fridage ud over 5 uger, og der er omregnet til en arbejdsuge på 37 timer excl. frokost. Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.

Hvis du vil se gennemsnittet og kvartiler, kan du hente tabellen her.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.