Brugerunderstøttelse

Samlet oversigt Brugerunderstøttelse

VestBrugerunderstøttelse
it-erfaringAntalNedre kvartilMedianØvre kvartilGn.snit
4 - 6 år429.113
7 - 9 år1
10 - 12 år1
13 - 15 år1
16 - 18 år2
19 - 21 år445.337
22 - 24 år342.531
25 - 27 år2
28 - 30 år1
31 - 33 år1
over 36 år546.94347.36648.32446.897
Total2533.280
43.683
47.543
41.915


Det er for få respondenter til at det er muligt at pege på en klar sammenhæng mellem løn og erhvervserfaring indenfor Brugerunderstøttelse. Vi har derfor valgt blot at præsentere kvartiler, median og gennemsnittet.

Lønnen er bruttomånedslønnen for januar 2020, beregnet for en 37 timers arbejdsuge excl. frokost.  Lønnen er incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er justeret for ferie/fridage ud over 5 uger.

Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.