Privatansatte øst for Storebælt 35-41 års it-erfaring

ØstDrift: host/ slutbrugerudstyr/netværk
It-erfaringBruttoløn
3561.142
3661.602
3762.071
3862.553
3963.051
4063.569
4164.110

Bruttoløn

Bruttolønnen er beregnet som månedsløn incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er justeret for ferie/fridage ud over 5 uger, og der er omregnet til en arbejdsuge på 37 timer excl. frokost. Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.

Hvis du vil se gennemsnittet og kvartiler, kan du hente tabellen her.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.