Privatansatte øst for Storebælt 5-14 års it-erfaring

ØstDrift: host/ slutbrugerudstyr/netværk
It-erfaringBruttoløn
535.019
636.763
738.416
839.980
941.459
1042.856
1144.175
1245.420
1346.593
1447.698

Bruttoløn

Bruttolønnen er beregnet som månedsløn incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er justeret for ferie/fridage ud over 5 uger, og der er omregnet til en arbejdsuge på 37 timer excl. frokost. Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.

Hvis du vil se gennemsnittet og kvartiler, kan du hente tabellen her.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.