PROSA|SAS

PROSA|SAS

Velkommen til SAS og i PROSA

Lokalafdeling for edb-folk ansat i SAS|Danmark og ScandinavianIT Group - SIG (tidligere SAS Data). Et naturligt valg af fagforening for edb-folk

PROSA|SAS organiserer 90 % af alle, der arbejder som operatører og driftplanlæggere, system- og driftkonsulenter, systemkonstruktører og systemprogrammører.

Er du i tvivl om, hvordan du bliver optaget, eller om du kan optages, så kontakt et bestyrelsesmedlem eller en af kontaktpersonerne

Indflydelse og demokrati

PROSA er bygget decentralt op omkring lokalafdelinger. PROSA|SAS har en meget stor grad af selvbestemmelse. Dette sikrer, at beslutninger, der vedrører PROSA|SAS's medlemmer, også tages af disse.

PROSA|SAS's arbejde bygger på en høj grad af medindflydelse fra medlemmernes side. For at sikre medlemmerne et ordentligt beslutningsgrundlag, er informationsniveauet i PROSA|SAS højt - intet hemmelighedskræmmeri i forholdet mellem PROSA|SAS og medlemmerne.

Som medlem af PROSA|SAS kan du fx. være med til at:

  • opstille og prioritere kravene til overenskomstforhandlingerne
  • stemme om den lokale PROSA|SAS-overenskomst sammen med andre PROSA-kolleger
  • deltage i beslutninger på de jævnligt afholdte medlemsmøder, om hvilken politik PROSA|SAS skal føre
  • deltage i foreningsarbejdet, enten ved at stille op til valg til bestyrelsen, ved at give en hånd med til noget praktisk, eller deltage i forskellige baggrundsgrupper
  • vælge PROSA|SAS's formand og bestyrelse på den årlige generalforsamling
  • vælge delegerede - eller selv blive valgt - til den årlige delegeretforsamling, der er PROSA's højeste myndighed
  • reagere og blive hørt, hvis du har ideer til, hvilke ting din fagforening skal beskæftige sig med

PROSA|SAS's opbygning

PROSA|SAS er en af i alt 7 lokalafdelinger i PROSA.

På PROSA|SAS's årlige generalforsamling vælges der en bestyrelse bestående af 1 formand, 6 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

Bestyrelsen holder møde hver 14. dag, hvor den behandler sager fra det daglige arbejde i virksomheden. Bestyrelsen nedsætter ad hoc udvalg til diskussion af forskellige tiltag, til forbedring af medlemmernes og virksomhedens arbejdsforhold. Det er desuden bestyrelsen, der laver de indledende forberedelser til overenskomstforhandlingerne. Bestyrelsens vigtigste redskab er arbejdsplanen, der bliver debatteret og vedtaget på generalforsamlingen.

PROSA|SAS's bestyrelse, eller enkelte medlemmer af bestyrelsen, mødes regelmæssigt med ledelsen, hvor vi samarbejder om at løse de problemer, der opstår. PROSA|SAS og ledelsen er enige om, at dette samarbejde er meget givtigt for begge parter.

PROSA|SAS deltager i HSU (hovedsamarbejdsudvalg), og mange PROSA|SAS medlemmer er valgt af deres kolleger til at repræsentere dem i de lokale SU.

Hvilke tilbud har PROSA ?

Ud over den lokale indflydelse og støtte fra nogle velkvalificerede tillidsrepræsentanter kan PROSA tilbyde:

Selvstændig, statsanerkendt A-kasse:

Fordelen ved den selvstændige A-kasse er, at serviceniveauet i høj grad afpasses i samarbejde med PROSA. PROSA's A-kasse er først og fremmest på din side, hvis loven overhovedet åbner mulighed for det.

Individuel medlemsservice:

Hvis du har problemer, som ikke kan løses lokalt på SAS, kan du bruge PROSA's faglige sekretærer.

Edb-fagligt miljø:

PROSA bruger mange ressourcer på at etablere og fastholde et edb-fagligt miljø. Dette giver sig f.eks. udslag i indretning af data-c@féer med bl.a. Internet-opkobling.

Der afholdes også jævnligt fyraftensmøder, foredrag og kurser i PROSA eller ude på den enkelte arbejdsplads om aktuelle edb-tekniske emner.

Efteruddannelse

PROSA arrangerer efteruddannelseskurser i samarbejde med kommuner, edb-skoler, arbejdspladser og sammen med andre fagforeninger.

Arbejdsmiljø

PROSA arbejder aktivt for et bedre arbejdsmiljø, både fysisk og psykisk. Der holdes jævnligt møder for sikkerhedsrepræsentanter, hvor foredragsholdere fortæller om aktuelle emner, fx. arbejdspladsens indretning, distancearbejde, o.s.v.

PROSAbladet:

PROSA's medlemsblad udkommer månedligt og indeholder edb-faglige artikler, og hvad der ellers rører sig inden for edb-faget.

Hvad koster det ?

Det fremgår af oversigten , hvad det koster at være medlem af PROSA og af PROSA's A-kasse.

Sådan bliver du medlem

Hvis du ikke er medlem af nogen anden fagforening og A-kasse, skal du blot udfylde indmeldelsesblanket .

Hvis du er medlem af en anden forening, skal du kontakte PROSA's A-kasse på tlf: 3336 4141. Der kan gå op til fem uger før din overflytning bliver effektueret, sådan er reglerne desværre.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig til et bestyrelsesmedlem eller en kontaktperson.

PROSA samarbejde

Når PROSA har valgt kun at organisere edb-folk, er det ikke fordi vi ikke vil samarbejde med andre. Tværtimod opfordrer vi ofte de øvrige organisationer på SAS til samarbejde. Men edb-faget har nogle specielle problemstillinger omkring teknologi, efteruddannelse, overarbejde o.s.v., som let kan forsvinde i mængden, hvis vi ikke også havde vores egen forening.

Så: Hvis du er edb-medarbejder i SAS/SIG og ønsker indflydelse på dine egne arbejdsvilkår og virksomhedens fremtid og udvikling, vil vi opfordre dig til at melde dig ind i PROSA.