Efterløn

Fleksibel efterløn

Fleksibel efterløn er en frivillig ordning, som kan opnås op til 5 år før man når folkepensionsalderen. Det forudsætter medlemskab af en A-kasse, hvortil man har indbetalt til efterlønsordningen gennem en årrække, og man skal også opfylde nogle andre krav. Man kan enten modtage efterløn i en periode eller få den udbetalt som en skattefri præmie, hvis man arbejder indtil folkepensionsalderen.

Se Bekendtgørelse om flexibel efterløn på retsinformation.