Pension

Der er forskellige pensionsordninger

Folkepension

Folkepension er en livsvarig ydelse, man som hovedregel har ret til som dansk statsborger. Den består af en grundbeløb og et pensionstillæg, hvis størrelse er afhængig af indtægt og samlivsstatus. Man kan vente med at gå på folkepension og få mere i pension senere. 

ATP

ATP Livslang Pension er en lovpligtig pensionsordning for næsten alle danskere. Ordningen sikrer, at du får en ekstra pension ved siden af din folkepension. Den indeholder også en forsikring ved død.

Kapitalpension

Kapitalpension er en pensionsordning, der på pensionstidspunktet enten udbetales på én gang eller i selvvalgte portioner over en årrække. Det er ikke længere muligt at oprette en kapitalpension.

Ratepension

Ratepension er en pensionsordning, der på pensionstidspunktet udbetales i rater i et forud fastsat åremål, dog minimum i 10 år,  startende tidligst ved efterlønsalderen og kan højst løbe i 25 år.

Livrente

Livrente er en pensionsordning, hvor man får sin pension udbetalt hver måned, så længe man lever. I modsætning til kapitalpension og ratepension kan en livrente tegnes efter det fyldte 60 år.