Seniorudvalget

Formålet med seniorudvalget

Formålet med seniorudvalget er at varetage forskellige interesser for PROSA's medlemmer på 50 år og derover.

Udvalget er ansvarlig for 

  • Arrangementer i form af seminarer, ekskursioner, kurser og foredrag
  • Etablere netværk og debatfora
  • Seniorguiden på PROSA's hjemmeside
  • Via ovenstående at fastholde ældre medlemmers interesse for PROSA

Seniorudvalget afholder en række forskellige arrangementer. Disse arrangementer adskiller sig fra andre PROSA-arrangementer ved udelukkende at henvende sig til de medlemmer der er over 50, ligesom Prosa også afholder arrangementer der henvender sig til medlemmer under 35.

Det er altså både målgruppen og indholdet der gør, at vi kalder tilbuddene Seniorarrangementer.