Snart 65?

Til dig, der snart fylder 65 og er medlem af PROSA, og som derfor er på vej ud af a-kassen:

VI VIL SÅ GERNE BEHOLDE DIG...

Selvom man nærmer sig de 65 og derfor ikke længere kan være medlem af a-kassen, er der ingen grund til, at man som PROSA-medlem forlader fagforeningen, for PROSA kan man være medlem af så længe, man har lyst. Medlemsskabets karakter kan oven i købet tilpasses den enkeltes behov. PROSA vil gerne beholde sine ældre medlemmer også efter det 65. år og opfordrer derfor alle medlemmer, der nærmer sig denne alder år til at overveje de mange muligheder, fortsat medlemsskab af fagforeningen tilbyder og som er beskrevet herunder.

Er man fortsat i arbejde er der mulighed for at opretholde medlemsskab, hvor man betaler kontingent til fagforeningen – a-kassebidraget bortfalder naturligvis – og dermed beholder fulde rettigheder og pligter - dvs. at man fortsat kan bruge PROSAs individuelle eller kollektive medlemsservice, deltage i udvalgsarbejde og netværk, vælges til tillidsposter og have stemmeret til PROSAs demokratiske organer.

Som eksempler på medlemservice kan nævnes:
-Rådgivning vedrørende ansættelse og tjek af ansættelseskontrakt
-Bistand til håndtering af de problemer, som kan opstå under ansættelsesforholdet
-Rådgivning og bistand i fratrædelsessistuationer

Man kan osse vælge at overgå til pensionistmedlemsskab, hvor man for et beskedent kontingent kan deltage i PROSAs forskellige arrangementer, men man har ikke stemmeret eller valgbarhed.

PROSA/ØST har oprettet et seniorudvalg, der står for forskellige sociale og tekniske arrangementer af interesse for medlemmer af PROSA, der er over 50 år. Udvalget arbejder ligeledes med at udforme en seniorpolitik, der dels kan indgå i PROSAs arbejdsplan og principprogram og dels kan bruges i forhold til myndigheder, arbejdsgivere og lovgiverne. Desuden står udvalget for drift og vedligehold af Seniorguiden – en webbaseret guide til emner af interesse for PROSAs seniormedlemmer.

Check PROSAs kursus- og arrangementskalender for at se om der er et kursus eller et arrangement, der har din interesse.

Vi glæder os til at se dig som aktiv senior

Hilsen
Seniorudvalget PROSA/ØST