Udmeldelse af PROSA og/eller a-kassen

Udmeldelse af PROSA og/eller a-kassen

Ændringer vedrørende medlemskab skal ske skriftligt via brev eller via mail.

Udmeldelse af PROSA Forbundet af It-professionelle og/eller PROSAs A-kasse, skal ifølge PROSAs og PROSAs A-kasses vedtægter ske med en måneds varsel til udgangen af en måned. Dvs. en udmeldelse modtaget for eksempel d. 15 september vil have effekt pr. 1. november.

Medlemsregistreringens mailadresse er medlemsreg@minakasse.dk. Du bedes oplyse:
1. Dit fulde navn
2. Din fødselsdato (dd-mm-åååå)
3. Din fulde adresse
4. Årsagen til din udmeldelse
5. Ønsker du udmeldelse af forbund/a-kasse eller begge?

Får du fast arbejde udenfor PROSAs optagelsesområde er du bedst tjent med at melde dig ind i en relevant faglig organisation, da de kan bistå dig i evt. tvister. Det er ikke nødvendigt at skifte A-kasse, da Min A-kasse (PROSAs A-kasse) er tværfaglig. Ønsker du alligevel at blive overflyttet, gøres dette ved at rekvirere en overflytningsblanket hos den nye a-kasse.