Tillidsrepræsentant

Tillidsrepræsentant i PROSA

Som tillidsrepræsentant er du vigtig. Dit arbejde er afgørende for at skabe gode vilkår for it-professionelles arbejde – og god betaling for det. Som TR-ere arbejder vi ud fra, at en it-professionel selvfølgelig er medlem af PROSA. 

Guide til tillidsrepræsentanter

Her kan du få tips og tricks til dit arbejde som TR, hvordan du arbejder med synlighed på arbejdspladsen og medlemskab på din arbejdsplads. Du kan finde redskaber og nyttige links til hjælp i dit daglige arbejde.


Du finder materiale om: 

TR-ers mange roller

Faglige råd ved offentlige ansættelser

Hvervning af medlemmer

Synlighed på arbejdspladsen

Nyansættelser

Kollegaer, som ikke er medlemmer

Hvad tilbyder PROSA? Fagforeningens 5 hylder

Sådan ordner jeg det praktiske

Bestil dit TR-visitkort