Hvad tilbyder PROSA - De fem hylder

Hvad tilbyder PROSA - De fem hylder

PROSA har tilbud på alle hylder – her er en oversigt:

PROSA har noget at tilbyde alle potentielle medlemmer. Hvis du skal få en it-professionel til at melde sig ind i PROSA, skal du kende PROSAs tilbud og spore dig ind på, hvilke tilbud der tiltaler præcis ham/hende. Ikke alle mennesker har samme ønsker og behov nemlig.

Fagforeningens fem hylder er en systematisk måde at få overblik over, hvad PROSA tilbyder. Du kan med fordel lære den uden ad.

De 5 hylder er:

 • Strakshylden
 • Udviklingshylden
 • Krisehylden
 • Overenskomsthylden
 • Visionshylden

Der vil altid være nogle tilbud, som kan passe på flere af hylderne.

 

Strakshylden

De tilbud, som alle medlemmer kan nyde godt af uanset deres situation.

 • Tilbud og information om fag og arbejdsmarked
 • Prosabladet 11 gange om året
 • Danmarks bedste lønstatistik – og lønberegner
 • Tjek af ansættelseskontrakt
 • Tjek af ansøgning og cv
 • Job og cv-bank
 • prosa.dk – find info om job og karriere, arbejdsmiljø, fag og politik mv.
 • Sms-service og nyhedsbreve
 • Sparring med tillidsrepræsentant, hvis der er en på din arbejdsplads
 • Administrativ hjælp til selvstændige/freelancere –Teknik og Design

Besparelser for medlemmer

 • Billige forsikringer gennem RUNA
 • Rabat i 4.500 butikker med Forbrugsforeningen
 • Attraktiv bank med 5 % på lønkonto og gratis Visa-Dankort og MasterCard gennem Lån & Spar Bank
 • Mindst 20 % på bøger gennem Factum Books
 • God pensionsordning gennem SEB
 • Lønsikring – op til 80 % af din løn

Arrangementer og aktiviteter

 • Gratis it-foredrag, debat, hands-on demos, gåhjem-møder, workshops, tekniske kurser mv.
 • Netværksgrupper (fx spiludvikling, robotudviklere, it-kvinder, unge under 35 år, studerende, seniorer)

Krise-hylden

Hjælp at hente, hvis et medlem kommer i problemer i sit arbejdsliv. Fx ledighed, arbejdsskade, hjælp til at inddrive feriepenge.

 • Hjælp og rådgivning i løn- og ansættelsessager
 • Kører retssager
 • Juridisk bistand
 • Forhandling ved afskedigelser
 • Hjælp i konflikter med arbejdsgiver fx fyring, påtale eller manglende feriepenge
 • Hjælp ved virksomhedsoverdragelser
 • Konkurshjælp fx lån ved manglende løn
 • Lønforhandlingsrådgivning
 • Hjælp ved arbejdsskader
 • Arbejdsmiljø – både psykisk og fysisk
 • Barselsrådgivning
 • Dagpengeudbetaling fra a-kassen
 • Kompetenceafklaring hos karrierekonsulenterne
 • Hjælp til at få job – individuel jobplan og jobstrategi

Desuden:

 • Bisidder med til samtale med leder
 • Socialrådgiverbistand til medlemmer med problemer vedrørende sygedagpenge, revalidering, førtidspension mv.
 • Psykologordning
 • Støtte af PROSA-konsulent ved krise på arbejdspladsen

 

Udviklings-hylden

Uddannelse, rådgivning, fællesskab og tillidshverv for den, der gerne vil videreudvikle fag og kompetencer.

Karriererådgivning

 • En times personlig karrierecoaching
 • Råd og vejledning i forhold til jobsøgning og efteruddannelse
 • Mentorordning

Ny viden og netværk

 • Bliv opdateret til diverse arrangementer, foredrag og kurser (se straks-hylden)
 • Udvikling sammen med kollegaer gennem indsats på arbejdsplads (organizer)
 • Deltag i netværk for særlige interessegrupper (se straks-hylden)

Faglig uddannelse og deltagelse i PROSAs interne liv

 • Uddannelse og udvikling af tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter
 • Få indflydelse via PROSAs medlemsdemokrati (vælg politikere på Delegeretforsamling og bliv evt. selv valgt via generalforsamlinger, afdelingsbestyrelser og klubber)
 • Deltag i PROSAs mange udvalg, fx Ungdomsudvalget U35, It og Samfundsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Uddannelse, Ledighed og Kompetenceudvalget m.fl.
 • Mulighed for at være ad hoc-aktiv, efter hvad du har lyst og tid til.  

 

Overenskomst-hylden

Fagbevægelsens guld. Overenskomsternes indhold, måden, de bliver til på, og kontrol af, at de overholdes.

 • Adgang til vejledning og rådgivning
 • Forhandlingsbistand ved lokalaftaler
 • Sikre lønrammer
 • Krisehåndtering ved fyringsrunder
 • Efteruddannelse
 • Ordnede forhold
 • Faglig modvægt til arbejdsgiver
 • Rådgivning til tillidsrepræsentanter
 • Rammer for arbejdstid
 • Indflydelse på overenskomstkrav – kom og vær med
 • Sikre dine rettigheder i overenskomsten
 • Forhandling af tillæg
 • Klubarbejde – pres og udvikling
 • Beskyttelse af tillidsvalgte
 • Konfliktfond

Desuden

 • Hjælp til at komme i gang på arbejdspladsen med at lave aktiviteter på din arbejdsplads og engagere dine kollegaer (organizer)
 • Organiseringsværktøjer og coachingsamtaler med konsulent

Visions-hylden

Tanker og visioner for faget og samfundets udvikling.

Partipolitisk uafhængig organisation, men stærkt optaget af at sætte den it-politiske dagsorden og retning for fagets udvikling.

 • Fagligt sammenhold og fællesskab med 14.000 it-professionelle
 • Påvirkning af politiske aktører formelt og uformelt
 • Høringspart i forbindelse med flere politikområder, bl.a. it-uddannelser
 • Kort afstand mellem top og bund – sæt dit aftryk

Mærkesager, PROSA fx arbejder for:

It-arbejdsmarkedet

 • De bedste løn- og arbejdsforhold for it-professionelle
 • Bedre it-uddannelser og efteruddannelser
 • Et stærkt videnssamfund
 • Afskaffelse af hemmelige jobklausuler
 • Et bedre a-kasse- og ledighedssystem jf. aktiveringscirkusset

It-politik

 • Øget kvalitet i offentlig borgerservice (ikke inddeling i A- og B-hold)
 • Begrænsning af telelogning og overvågning
 • Åbne standarder
 • Ingen softwarepatenter

Desuden

Samarbejder nationalt, fx er PROSA medlem af FTF og IT-Politisk Forening, samt internationalt gennem UNI.