Nyansættelser

Nyansættelser

Hvervning ved nyansættelser

Det er oplagt, at TR som medarbejdernes repræsentant spiller en rolle i forbindelse med nyansatte kollegaer og hjælper dem med at finde sig til rette.

Vær den første til at byde velkommen

Lav en aftale med arbejdspladsen om, at du altid bliver informeret og evt. får tid til at møde den nye ansat, som del af deres introprogram. Allerbedst er det, hvis du kan få lov til at vise vedkommende rundt på arbejdspladsen. Du kan også hjælpe dem med praktiske forhold på arbejdspladsen.
Vis din oprigtige interesse for kollegaen – deres tidligere arbejdsliv og forventninger til det nye arbejde. Spørg ind til deres bekymringer og usikkerheder i forhold til det nye arbejde.

Informationssnak

Det er din mulighed som TR at få introducere dig selv. Du kan give dem et visitkort og invitere dem forbi til en kop kaffe og snak om de faglige forhold på arbejdspladsen, når de er faldet mere på plads. Aftal en tid. 

Her kan du fortælle om jeres overenskomst og lokalaftaler, assistere i forhold til lønaftale mv. Samtidigt kan du sætte vedkommende ind i traditioner for personalearrangementer, fester, gavekasse og lignede.

Som TR kan du varetage medlemmets interesser, hvis han/hun f.eks.:

  • har spørgsmål i forhold til løn og overenskomst
  • ønsker indflydelse på den lokale lønforhandling
  • bliver syg og får brug for vejledning og bistand
  • har faglige og/eller it-politiske emner, som han/hun vil drøfte og debattere på arbejdspladsen
  • skal til samtale og gerne vil have en besidder med
  • har spørgsmål eller forslag til personalepolitikken
  • har spørgsmål til ledelsen og PROSA
  • har ideer eller forslag til emner, som du kan tage op i f.eks. MED-udvalget eller PROSA

Hør om han eller hun er organiseret i PROSA – eller om det er noget vedkommende kunne tænke sig, at du hjalp med. Udfyld gerne indmeldelsen sammen. Se her hvordan.

Det gælder overordnet om at få dem til at blive en del af PROSA-fællesskabet og opleve, at på jeres arbejdsplads er det en selvfølgelighed at være organiseret i forbundet.