Synlighed på arbejdspladsen

Synlighed på arbejdspladsen

Kender dine kollegaer til dig som TR? Får du gjort opmærksom på, hvad du og PROSA gør for dem? Her får du konkrete råd til, hvordan du kan arbejde med hvervning og medlemskab på arbejdspladsen.

Visitkort

Som TR er det en god ide at have dit eget visitkort, som kan ligge synligt fremme på arbejdspladsen. Så ved medlemmerne, hvem de skal kontakte, hvis de har brug for hjem. Bestil et visitkort her.

Løbende dialog med ledelse og kollegaer

Den løbende dialog er altafgørende – og den tydeligste måde at markere sig som tillidsrepræsentant. Den daglige, uformelle dialog skaber synlighed omkring dine opgaver for alle kollegaer – organiserede eller ej. Men du repræsenterer dem, du er valgt iblandt – PROSA-medlemmer på din arbejdsplads. Det er dem, der kan forvente at få gavn af dine informationer, dine råd, din støtte og din position som medarbejderrepræsentant. Kan du synliggøre det udbytte, dine kollegaer får af dit TR-arbejde, vil det være langt lettere at tale med uorganiserede om, hvad de går glip af – og hvordan det er med til at skade arbejdet for gode løn- og arbejdsvilkår, at de ikke er medlemmer.

Nyhedsmail

Det behøver ikke være tidskrævende at lave en nyhedsmail. Det kan bestå af en kort opsummering af væsentlige møder og TR-relaterede oplevelser en gang om måneden.

Medlemsmøder

Hvis der er faglige udfordringer, du mener, skal drøftes på din arbejdsplads, kan du indkalde medlemmerne til møde. Lav en dagsorden for mødet og hæng den op, så alle kollegaer kan se, hvad I skal drøfte. På den måde synliggør du, hvad man som ikke-medlem går glip af. Desuden vil det være tydeligt, hvem der er medlemmer, og hvem der ikke er. Det bør ikke være et problem for nogen.

Opslagstavlen

Find en fast synlig plads på arbejdspladsens opslagstavle, hvor du hænger nyhedsbreve og information fra TR og PROSA op.

Det almindelige personalemøde

Er der sidste nyt om fx et nyt løntillæg, eller drøfter I et emne, som PROSA har en holdning til, så er det relevant stof på et personalemøde. Hvis kollegaerne efterfølgende ønsker at drøfte et emne, have hjælp til at forstå nye arbejdstidsregler eller have indflydelse på, hvad du som TR går videre med - så er det kun en snak for medlemmer. Alligevel kan det være en idé en gang i mellem at spørge, om ikke medlemmer har lyst til at høre med. Så giver det måske inspiration til at melde sig ind.
Facebook og andre sociale medier
Du kan også vælge at oprette en lukket gruppe på Facebook eller et andet socialt medie, hvor du deler dine oplevelser og opgaver som TR og informere om relevante emner og arrangementer i PROSA.

Træffetid

Det er vigtigt, at du får aftalt vilkår med ledelsen i forhold til din TR-funktion. Du skal have nok tid til at løse dine opgaver. Det kan også være en god idé at indføre faste tidsrum, hvor dine kollegaer ved hvor de kan træffe dig.

Vær klar over, hvad du og PROSA kan tilbyde

Hav altid en tre-fire hovedargumenter klar, hvis der er nogen, der spørger dig, hvorfor de skal melde sig ind i PROSA. Vælg nogle selv, måske fra hylderne eller listen her - som du synes, er de rigtige.
Det er vigtigt at respektere sine kollegaers valg af organisering, men det er samtidig et problem, at der er uorganiserede på jeres arbejdsplads. Ikke kun for dig som TR, men for alle. Det er en fælles problemstilling i medlemsgruppen.