Læs om reglerne

Tillidsrepræsentant

Det er vigtigt, at medarbejderne på en arbejdsplads har en repræsentant, der kan varetage deres interesser. Det er tillidsrepræsentanten, der har de stærkeste rettigheder og pligter af de medarbejderrepræsentanttyper, der er.

Det er ikke alle steder, at medarbejderne har ret til at vælge en tillidsrepræsentant - det kræver, at man er ansat på en overenskomstdækket arbejdsplads, og at man er medarbejdere nok fra faggruppen. Hvor mange der skal til for, at man er nok, fremgår af overenskomsten. At have en tillidsrepræsentant stiller medarbejderne stærkere overfor arbejdsgiveren.

Reglerne for tillidsrepræsentanter er fastsat i overenskomsten

Reglerne for tillidsrepræsentanter på arbejdspladserne er aftalestof. Der er mulighed for at vælge tillidsrepræsentanter for PROSAs medlemmer på arbejdspladser, der er dækket af en overenskomst, der er indgået af PROSA. Det lægger vi meget vægt på, når der indgås overenskomster. Hvornår der kan vælges og hvor mange samt vilkårene og de konkrete opgaver for en tillidsrepræsentant afhænger af, hvad der er aftalt i overenskomsten mellem PROSA og arbejdsgiveren.

Hvem kan blive valgt som tillidsrepræsentant?

Medlemmer af PROSA, der er omfattet af den konkrete PROSA-overenskomst, kan vælges som tillidsrepræsentant. Nogle steder er PROSA-medlemmer omfattet af en overenskomst, som andre faglige organisationer har indgået - her er det medlemmer af den forhandlingsberettigede organisation, der kan vælges som tillidsrepræsentanter. Det betyder altså, at medlemmer af PROSA kun kan vælges til tillidsrepræsentant på de arbejdspladser, hvor PROSA-medlemmer er omfattet af en PROSA-overenskomst. Personaleledere kan ikke vælges som tillidsrepræsentanter.

Tillidsrepræsentantens hovedopgaver

Der er forskel fra overenskomst til overenskomst, men tillidsrepræsentanternes hovedopgave er altid at varetage kollegaernes interesser over for arbejdsgiverne - særligt i relation til kollegaernes løn- og arbejdsvilkår på arbejdspladsen. Tillidsrepræsentanten varetager den direkte forhandlingsret for de overenskomstdækkede medarbejdere indenfor den ramme, der er aftalt i overenskomsten.

Som hovedregel er det tillidsrepræsentanten, der:

  • Forhandler løn og andre vilkår for kollegaerne
  • Varetager kollegaernes interesser overfor arbejdsgiveren ved personsager
  • Forhandler lokale arbejdstidsregler

Desuden er det ofte sådan, at tillidsrepræsentanten:

  • Skal inddrages i forbindelse med kollektive afskedigelser og virksomhedsoverdragelse
  • Er sikret en plads i samarbejdsudvalget på arbejdspladsen (det er en fællestillidsrepræsentant også)

Tid til at varetage opgaverne

Som hovedregel er der afsat tid i tillidsrepræsentantens normale arbejdstid til tillidsrepræsentantarbejdet. Man skal have den fornødne arbejdstid tid til at udføre hvervet, der er dog ikke faste retningslinier for, hvor meget tid det er nødvendigt at afsætte til arbejdet. Det er et spørgsmål, som du bør drøfte med din arbejdsgiver. Hvis du ikke kan blive enig med din arbejdsgiver, skal du henvende dig til PROSA.

Tillidsrepræsentantens bagland

Det er medlemmer af den forhandlingsberettigede organisation, der vælger tillidsrepræsentanten. Det er medlemmerne, der er tillidsrepræsentantens bagland. Tillidsrepræsentanten skal dog varetage interesserne for alle medarbejdere, der er dækket af overenskomsten. Da en tillidsrepræsentant er medarbejdernes repræsentant og der nogle gange skal indgås kompromisser med ledelsen på en arbejdsplads, er det meget vigtigt, at tillidsrepræsentanten holder sig godt orienteret om, hvad der rører sig i baglandet og hvad der er vigtigt for kollegaerne. Det er en god idé, at tillidsrepræsentanten løbende
mødes med sit bagland og udveksler viden.

Særlig beskyttelse

Når man er valgt som tillidsrepræsentant, kan man komme i situationer, hvor man må tale virksomhedens ledelse imod. Derfor er de fl este tillidsrepræsentanter sikret en stærkere beskyttelse mod afskedigelse end andre medarbejdere.


Det vil normalt være aftalt, at:

  • Der skal være tvingende grunde til at afskedige en tillidsrepræsentant
  • Afskedigelsen skal som regel ske med forlænget varsel

Tillidsrepræsentantens særlige beskyttelse og bestemmelser om forlænget varsel i forbindelse med afskedigelser på arbejdspladsen fremgår af overenskomsten. Det er dog afgørende for denne beskyttelse, at PROSA orienteres om valget og sikrer den skriftlige kommunikation om valget med virksomheden.

Hvad gør PROSA for at styrke tillidsrepræsentanterne i deres arbejde?

Du vil altid kunne kontakte PROSAs faglige sekretærer for at få støtte og vejledning til at løse dine opgaver som tillidsrepræsentant. PROSA afholder løbende kurser for tillidsrepræsentanter.

Yderligere oplysninger

Du kan få flere oplysninger om de særlige forhold, der gælder på din arbejdsplads ved at læse overenskomsten, som du er omfattet af, eller ved at kontakte PROSA.