TR's mange roller

Tillidsrepræsentantens mange roller

Som tillidsrepræsentant har du flere roller, som du skal varetage og afstemme i forhold til hinanden.

Du er:

 • Medarbejder
 • Del af formelt system
 • PROSA på arbejdspladsen

TR som medarbejder

Selvom du er TR på din arbejdsplads er du stadig medarbejder, og du skal derfor stadig argere under de gældende regler:

 • Underlagt ledelsesretten
 • Mødepligt
 • Loyalitetspligt
 • Opsigelsesvarsel (evt. forlænget)
 • Arbejdspligt
 • Følge regler for sygemelding, ferie etc
 • Evt. lokalaftaler etc. om særstatus

TR som del af samarbejdet

Du er derudover også en vigtig del af at få samarbejdet på arbejdspladsen mellem medarbejdere og ledelse:

 • ”Fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold”
 • Talsmand for medarbejdere
 • Del af medarbejderudvalg MED og samarbejdsudvalg SU
 • Lokale kutymer for samarbejdet/dialog

TR som PROSA på arbejdspladsen

Som tillidsrepræsentant for PROSA hører også opgaver, som PROSAs ansigt og bindeled mellem forbund og arbejdsplads med.

 • Lokale forhandlingsopgaver (når tildelegeret)
 • Bisidder
 • Deltager i lokalforhandlinger
 • Første trin i fagretligt system
 • Formidler af holdninger og information
 • Hvervning og fastholdelsesopgaver
 • Diverse opgaver
 • PROSA-opgaver