MyData Danmark og Sundhed.dk

MyData Danmark er et vidensnetværk, der arbejder for at sætte individet i førersædet i forhold til egne data. Vi udveksler viden om, hvordan den enkelte borger og forbruger kan opnå indsigt med og selvbestemmelse over egne data for effektivt at kunne aktivere disse til fordel for sig selv og samfundet.

Vores vision er at skabe et samfund, hvor det ikke er staten, der styrer borgerne gennem data som i fx Kina eller gigantiske virksomheder, der sidder på de fleste data og sætter profit over velfærd og fælles goder som i USA. I det demokratiske databaserede samfund har vi selvbestemmelse og autonomi; det enkelte menneske har kontrol over og kan sætte sine data i spil både i forhold til sig selv og sin familie, men også i forhold til velfærdssamfundet. Vi er overbeviste om, at denne selvbestemmelse vil bringe bedre, rigere og mere opdaterede data i spil til gavn for såvel stat som virksomheder, samt skabe grobund for den digitale tillid, der er nødvendig for at fastholde et velfungerende demokrati.

Dette kræver uddannelse af borgere og forbrugere, vilje af stat og virksomheder samt stor innovationskraft i forhold til at udvikle nye tjenester, hvor individet kan være i centrum i forhold til egne data.
Vi lægger vægt på, at netværket dækker bred anvendelse af persondata, så vi kan inspirere hinanden på tværs af brancher og anvendelser.

Vi afholder møder tre gange om året af to timer. Første møde er 27.11 kl 15-17 hos PROSA, Vester Farimagsgade 37A, 1606 København K. Vi skal høre Jakob Uffelmann, innovationschef på Sundhed.dk, fortælle om sine visioner, og så har vi en runde, hvor vi alle deler vores viden om emnet.

Læs mere om og af medstifterne af MyData Danmark

• Berit Skjernaa (https://samfundsdesign.dk/temaer/dataetik/individuel-datakontrol-beriger-ogsaa-virksomheder-og-stat/ www.linkedin.com/in/berit-skjernaa/)
• Jan Leindals (https://diabetes.services/about www.linkedin.com/in/janleindals/ )
• Henrik Biering (https://www.peercraft.com/about/ www.linkedin.com/in/hbiering/ )
• Ole Tange (https://www.linkedin.com/in/tange/ )
• Pernille Tranberg (https://dataethics.eu/in-a-data-democracy-individuals-control-their-own-data/ samt bio digital-identitet.dk/da/om/ )

Agenda
15.00 – 15.20 ‎Velkommen og intro til MyData Global og MyData Danmark ved Berit Skjernaa, bestyrelsesmedlem i MyData Global
15.20 – 15.50 Oplæg ved Jakob Uffelmann, innovationschef på Sundhed.dk om visioner
15.50 – 16.50 Bordet rundt, kaffe og snacks – hvad er vores individuelle interesse i MyData,
hvilken viden og udfordringer sidder vi med hver især (med moderator)
16.50 – 17.00 Farvel og tak og næste møde

MyData Danmark er den danske afdeling af MyData Global, en international forening med hovedkontor i Finland. Foreningens vision er beskrevet i MyData-deklarationen, som er fokuseret omkring tesen 'empower individuals with their personal data': mydata.org/declaration/

Dato

Start27. nov. 2019 15:00
Slut27. nov. 2019 17:00

Sted

PROSA København, mødelokalet PASCAL

Vester Farimagsgade 37A

1606 København V

Se på kortRejseplan

Pris

MedlemKr. 0,00
Ikke-medlemKr. 0,00

47 ud af 50 pladser tilbage

Arrangør

OTA

botMessage_toctoc_comments_9210

Bliv medlem af PROSA

Som medlem af PROSA får du en lang række fordele, som bl.a.

  • Gratis arrangementer
  • Juridisk rådgivning
  • Faglige netværk
  • Gode bankaftaler og forsikringer

Læs mere