PROSA står ved en skillevej

Den 13. april 2018 stemte både LO og FTF for en sammenlægning. Ved afstemningen blev der opnået det krævede flertal på 2/3 i begge organisationer – og...

Skæbnedag i fagbevægelsen

13. april skal der træffes endeligt beslutning om, hvorvidt de to hovedorganisationer LO og FTF, som PROSA er medlem af, skal fusionere til én stor...

It-tendenser, Software, Systemudvikling og systemer

Softwarerobotten skal også til MUS-samtale

RPA-robotter bliver implementeret i stort tal nu. Der er hurtige gevinster at hente, men robotterne kræver også vedligehold og løbende...

It-tendenser, Software, Systemudvikling og systemer

Robotterne frigiver tid til det faglige

I Københavns Kommune tager softwarerobotter sig af stadig flere administrative rutineopgaver. For konsulenter og udviklere betyder arbejdet med...

It-tendenser, Software, Systemudvikling og systemer

Nu skal alle arbejde agilt

De agile principper er ikke længere kun et anliggende for de enkelte udviklingsteams – nu skal hele udviklingsorganisationen transformeres til at være...

It-tendenser, Software, Systemudvikling og systemer

Udviklingen er sat på skinner hos PFA

Agil udvikling i stor skala var en nødvendighed for, at PFA kunne realisere nogle meget ambitiøse mål. Med SAFe som rammeværk har man nu sendt fire...

It-tendenser, Software, Systemudvikling og systemer

Nøddebundsudvikleren har også ansvar for glasuren

Bankdata er godt i gang med et stort agilt transformationsprojekt. Fælles ansvar for løsningerne, tæt samarbejde med kunderne og den nødvendige...

Forandringer på arbejdet skaber uro i arbejdsmiljøet

Tillidsmænd og arbejdsmiljørepræsentanter er væsentlige bidragsydere, hvis en organisationsforandring skal foregå på en måde, der ikke efterlader et...

Nye på arbejdsmarkedet kan holde ferie efter en måned

De væsentligste ændringer i den nye ferielov er, at nye lønmodtagere på arbejdsmarkedet optjener betalt ferie allerede den første måned af...

Et nyt Java – en ny tid

Det er ikke kun en ny version af et af verdens mest udbredte programmeringssprog, som netop er frigivet. Det er også på mange måder en ny tid for...

Læserbrev: Perspektiverne i en storkonflikt

Forligsmanden forsøger i skrivende stund at få arbejdsmarkedets parter til at blive enige om en overenskomstaftale, så landet ikke rammes af strejke...

Skattefradrag ved månedsudbetalinger fra a-kassen

Hvordan fungerer skattefradraget, når a-kassen skal udbetale eller regulere ydelser i nyt og gammelt skatteår? Få en forklaring her.

Danskudviklet sprog basis for Googles nye mobiludvikling

Google benyttede den årlige mobilkonference i Barcelona, Mobile World Congress, til at annoncere betaversionen af Flutter,  et framework til udvikling...

Den smarte (bil) narrer den mindre smarte (trafikkoordinering)

De smarte, måske endda selvkørende, biler er på vej, og de kommer formentlig til at køre rundt i smarte byer. For at få trafikken til at glide...

Open source-ledere mødes til love-in i et telt

Der var kærlighed i luften og talerne, da en lang række af it-industriens ledere og virksomheder mødtes i et telt i Californiens Sonoma Valley til et...

Hackere udnytter bankernes clearingsystem

Bankernes internationale pengeoverførselsessystem, SWIFT, er blevet udnyttet af sofistikerede hackere til at franarre banker millioner af kroner....

Arbejdsmarkedet

Konflikten er udsat

Forligsmand Mette Christensen har udsat de varslede arbejdsmarkedskonflikter på det offentlige område.

Ansættelsesforhold

Godtgørelse på grund af 48-timers-reglen

En nylig højesteretsdom åbner for en mere præcis fastsættelse af godtgørelser efter reglen.

It og samfund

Åbent brev vedrørende Lov om Nationalt Genomcenter

En række organisationer har d. 21. marts sendt et åbent brev til sundhedsminister Ellen Trane Nørby, hvor de på grundlag af en lang række...

Pressemeddelelse

Pressemeddelelse: PROSA’s medlemmer på Statens It varsler sympatistrejke

PROSAs støtter op om den kommende konflikt på det offentlige område ved at varsle sympatistrejke på Statens It.

Strejken, der kan træde i kraft den...