PROSA mener

Pressemeddelelser, synspunkter, blogindlæg, udtalelser, vedtagelser, resolutioner og meget mere fra PROSA og PROSAs valgte

HB indstiller, at PROSA slutter sig til den nye hovedorganisation

PROSAs medlemmer skal gennem urafstemning beslutte, hvad forbundet gør, efter FTF, som PROSA er medlem af, er fusioneret med LO i en ny...

Dansk it-politik, Overvågning i samfundet

Analyse: Facebooks forbrydelse er selve deres forretningsmodel

I de sidste uger har vi været vidne til et regulært stormløb mod det sociale medie og den teknologiske gigantvirksomhed Facebook. Senatshøringer,...

PROSA står ved en skillevej

Den 13. april 2018 stemte både LO og FTF for en sammenlægning. Ved afstemningen blev der opnået det krævede flertal på 2/3 i begge organisationer – og...

It og samfund

Åbent brev vedrørende Lov om Nationalt Genomcenter

En række organisationer har d. 21. marts sendt et åbent brev til sundhedsminister Ellen Trane Nørby, hvor de på grundlag af en lang række...

Pressemeddelelse

Pressemeddelelse: PROSA’s medlemmer på Statens It varsler sympatistrejke

PROSAs støtter op om den kommende konflikt på det offentlige område ved at varsle sympatistrejke på Statens It.

Strejken, der kan træde i kraft den...

Der er åbenbart ingen grænser for trangen til dataindsamling

Jeg har tidligere slået til lyd for, at trangen til at registrere og overvåge danske borgere er kommet ud af kontrol, og jeg har opfordret til, at der...

Nyt fra sekretariaterne

Orientering om konflikten i det offentlige

Denne mail bliver i dag d. 14. marts sendt til alle medlemmer af PROSA. Hvis du ikke modtager mailen, beder vi om at du tjekker, om vi har de korrekte...

Ansættelsesforhold, Arbejdsmarkedet

Konfliktvarsel i det offentlige

Der er 2. marts varslet konflikt på det statslige område med virkning fra 4. april ved døgnets begyndelse (ja, onsdag efter påske). De ramte...

Opholdskrav undergraver vores fællesskaber og tryghed – og lukker os inde i Danmark

Et flertal i folketinget vil tage dagpengeretten fra de af vores kollegaer, som er kommet hertil uden for EU. De kan fremover se frem til at få...

Afskaf beløbsordningen

Arbejdsgiverne er igen i gang med et lobbyarbejde for at sænke det beløb, der skal til, for at man uafhængigt af, hvad man skal lave, kan få...

It sikkerhed og kryptering, It og samfund

Ulovlige dataindsamlinger skader tilliden til myndighederne

Trangen til at registrere danske borgere ser ud til at være umættelig. De i forvejen righoldige datamængder, der indsamles om os alle sammen i det...

Arbejdsmarkedet, Arbejdsløshed, Ansættelsesforhold

Skab anstændige vilkår for fleksjob og førtidspension

Reformen af førtidspension og fleksjob fra 2012 er helt urimelig. Nu skal loven heldigvis evalueres. Tidligere har 43 organisationer – herunder PROSA...

Formandens nytårshilsen 2017

Endnu et år er gået, og endnu et år venter. Vi er så heldige, at PROSA er i fortsat fremgang på mange områder, vi får flere medlemmer og mange vil...

It og samfund, Dansk it-politik, It sikkerhed og kryptering

Øget overvågning kan skabe DDR-tilstande i Danmark

"Vi på vej til en mistillidskultur, som vi tidligere har set praktiseret i Østtyskland."

PROSAs formand, Niels Bertelsen, er stærkt kritisk over for...

Fagforeningernes rolle, It og samfund, It sikkerhed og kryptering

Fagbevægelsen skal have visioner

Den samfundsmæssige udvikling sætter fagbevægelsen under pres. Den stigende grad af automatisering og øget brug af teknologi, nye ansættelsesformer,...

Fagforeningernes rolle

PROSA: Fagbevægelsens opgave er at skabe en ligheds- og frihedsvision

DEBAT: Fagbevægelsen bør stå sammen om at forsvare den frihed og lighed, som velfærdsstaten producerer. Vi bør skabe en ny stor ligheds- og...

Moderne teknologi kan genopfinde civilsamfundet

DEBAT: Moderne teknologi burde bruges på skabe flydende demokrati, hvor it-platforme skal fungere som mødesteder, hvor medlemmer af civilsamfundet kan...

Arbejdsmiljø

Uacceptabel adfærd

Kan PROSA-aktivister og politikere tillade sig at true andre politikere og medarbejdere for at få politiske mål gennemført? Det mener...

Ansættelsesforhold, Arbejdsmarkedet, Andre aflønningsformer

Skal lønnen udbetales i lottokuponer?

Regeringen har som et led i sin vækstpakke foreslået at øge skattefradraget ved køb af aktier eller optioner i den virksomhed, man er ansat i....

Lad nu borgernes rettigheder komme i første række

Sundhedsministeren har i løbet af sommeren udsendt et forslag til en bekendtgørelse, som indebærer, at der etableres et nyt Nationalt Patientindeks...