PROSA mener

Pressemeddelelser, synspunkter, blogindlæg, udtalelser, vedtagelser, resolutioner og meget mere fra PROSA og PROSAs valgte

Opholdskrav undergraver vores fællesskaber og tryghed – og lukker os inde i Danmark

Et flertal i folketinget vil tage dagpengeretten fra de af vores kollegaer, som er kommet hertil uden for EU. De kan fremover se frem til at få...

Afskaf beløbsordningen

Arbejdsgiverne er igen i gang med et lobbyarbejde for at sænke det beløb, der skal til, for at man uafhængigt af, hvad man skal lave, kan få...

It sikkerhed og kryptering, It og samfund

Ulovlige dataindsamlinger skader tilliden til myndighederne

Trangen til at registrere danske borgere ser ud til at være umættelig. De i forvejen righoldige datamængder, der indsamles om os alle sammen i det...

Arbejdsmarkedet, Arbejdsløshed, Ansættelsesforhold

Skab anstændige vilkår for fleksjob og førtidspension

Reformen af førtidspension og fleksjob fra 2012 er helt urimelig. Nu skal loven heldigvis evalueres. Tidligere har 43 organisationer – herunder PROSA...

Formandens nytårshilsen 2017

Endnu et år er gået, og endnu et år venter. Vi er så heldige, at PROSA er i fortsat fremgang på mange områder, vi får flere medlemmer og mange vil...

It og samfund, Dansk it-politik, It sikkerhed og kryptering

Øget overvågning kan skabe DDR-tilstande i Danmark

"Vi på vej til en mistillidskultur, som vi tidligere har set praktiseret i Østtyskland."

PROSAs formand, Niels Bertelsen, er stærkt kritisk over for...

Fagforeningernes rolle, It og samfund, It sikkerhed og kryptering

Fagbevægelsen skal have visioner

Den samfundsmæssige udvikling sætter fagbevægelsen under pres. Den stigende grad af automatisering og øget brug af teknologi, nye ansættelsesformer,...

Fagforeningernes rolle

PROSA: Fagbevægelsens opgave er at skabe en ligheds- og frihedsvision

DEBAT: Fagbevægelsen bør stå sammen om at forsvare den frihed og lighed, som velfærdsstaten producerer. Vi bør skabe en ny stor ligheds- og...

Moderne teknologi kan genopfinde civilsamfundet

DEBAT: Moderne teknologi burde bruges på skabe flydende demokrati, hvor it-platforme skal fungere som mødesteder, hvor medlemmer af civilsamfundet kan...

Arbejdsmiljø

Uacceptabel adfærd

Kan PROSA-aktivister og politikere tillade sig at true andre politikere og medarbejdere for at få politiske mål gennemført? Det mener...

Ansættelsesforhold, Arbejdsmarkedet, Andre aflønningsformer

Skal lønnen udbetales i lottokuponer?

Regeringen har som et led i sin vækstpakke foreslået at øge skattefradraget ved køb af aktier eller optioner i den virksomhed, man er ansat i....

Lad nu borgernes rettigheder komme i første række

Sundhedsministeren har i løbet af sommeren udsendt et forslag til en bekendtgørelse, som indebærer, at der etableres et nyt Nationalt Patientindeks...

Big data, Dansk it-politik, It og samfund

Overvågning risikerer at kvæle fagbevægelsen og civilsamfundet

Vi står over for en helt konkret trussel, som de fleste ikke tager seriøst. Stigende dataindsamling og masseovervågning truer med at opløse...

Retten til privatliv er under pres igen

Forsvarsministeren, Claus Hjort Frederiksen, har varslet, at han ønsker, at Center for Cybersikkehed får øget adgang til vores mest private og...

Efterløn på tapetet igen

Så er der igen lagt om til en høring i efteråret, som kan betyde, at man vil kunne få udbetalt sin efterlønspræmie skattefrit, hvis man vil afskrive...

Arbejdsmarkedet, Ansættelsesforhold

Fakturaer erstatter faste jobs

I stigende grad omgår arbejdsgiverne de ansattes rettigheder ved at insistere på vikariater og forskellige former for løst tilknyttet arbejdskraft i...

It sikkerhed og kryptering, It og samfund

Efterforskning af cyberangreb retfærdiggør ikke uhæmmet adgang til personfølsomme data

Forsvarsministeriet anbefaler i en rapport til Folketinget, at Center for Cybersikkerhed (CFCS) under Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) får...

It og samfund

Stop registrering uden lovmæssigt grundlag

Politiet skal overholde landets love og stoppe med at misbruge persondataloven, mener PROSA.

Arbejdsmarkedet, Fagforeningernes rolle

Blokade mod stillinger som politikadet i politiet

Central Organisationen af 2010 (CO10) har den 8. juni varslet blokade mod Moderniseringsstyrelsen for stillinger som politikadet fra den 10 juli 2017....

Arbejdsmarkedet, Fagforeningernes rolle

Hvad betyder de nye overenskomster?

Urafstemninger og overenskomstaftaler har præget arbejdsmarkedet de seneste måneder. Hvilke konsekvenser har det for PROSA-medlemmer?