PROSA mener

Pressemeddelelser, synspunkter, blogindlæg, udtalelser, vedtagelser, resolutioner og meget mere fra PROSA og PROSAs valgte

It og samfund

Stop registrering uden lovmæssigt grundlag

Politiet skal overholde landets love og stoppe med at misbruge persondataloven, mener PROSA.

Arbejdsmarkedet, Fagforeningernes rolle

Blokade mod stillinger som politikadet i politiet

Central Organisationen af 2010 (CO10) har den 8. juni varslet blokade mod Moderniseringsstyrelsen for stillinger som politikadet fra den 10 juli 2017....

Arbejdsmarkedet, Fagforeningernes rolle

Hvad betyder de nye overenskomster?

Urafstemninger og overenskomstaftaler har præget arbejdsmarkedet de seneste måneder. Hvilke konsekvenser har det for PROSA-medlemmer?

Fagforeningernes rolle, Arbejdsmarkedet

Robotter i parker - 1. maj

PROSAs solfyldte 1.maj-optog i København foregik i år under parolen "Automatisér med omtanke". Her er et uddrag af årets 1.maj-tale, som...

It og samfund, It sikkerhed og kryptering, Overvågning i samfundet

Drop den ulovlige telelogning

PROSA har gennem mange år kæmpet for, at den gældende logningsbekendtgørelse fra 2007 bliver evalueret. Og den kamp er desværre ikke slut endnu. På...

Arbejdsløshed

Et enkelt fremskridt efter flere år med tilbageskridt

Regeringens nye forlig med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti ligestiller indtægter fra selvstændig virksomhed med lønarbejde, så det bliver...

CETA – en stille bombe under it-folks arbejdsvilkår

Derfor går PROSA med i demonstrationen mod aftalen torsdag d. 23. marts klokken 16.00 foran Udenrigsministeriet. Kom og vær med.

Dansk it-politik, It og samfund

PRESSEMEDDELELSE: SKATs datalæk af CPR-numre og skatteoplysninger

Skadesvirkningerner ved SKATs datalæk kunne begrænses med Privacy-by-Design

Formandens nytårshilsen

Niels Bertelsen ser i sin nytårshilsen tilbage på et år med velbesøgte arrangementer, it-politiske markeringer og flere aktive unge - og ser frem mod...

Arbejdsmarkedet

Statsansatte opsiger samarbejde: "Vi er trætte af at fremstå som nyttige idioter"

Statsansatte har meldt ud, at de afbryder samarbejde om flere projekter med den nye minister for offentlig innovation, Sophie Løhde. Det sker som...

Sikkerhedspanik i Region Hovedstaden fører til dårligere sikkerhed

 

Hvor er jeg glad for at se den brede interesse for it-sikkerhed hos politikerne og offentligheden i det hele taget. Hvis bare der altid var så mange...

Big Data og privatliv

I alle nye it-systemer skal risikoen for datalækager minimeres. Derfor vi skal overveje, hvordan privatliv kan indbygges i designet, så vi undgår at...

Uddannelse

Sæt teknologi på skoleskemaet

”Danmark taber konkurrenceevne på it-området. Det går simpelthen ikke stærkt nok med vores digitale evner.” Sådan indleder Morten Rønne,...

Overvågning i samfundet, It og samfund

EU privatiserer censuren

EU har sammen med Facebook, Twitter, YouTube og Microsoft indgået en aftale om at bekæmpe 'hate speech' på nettet. Dette skal ske ved, at disse...

It sikkerhed og kryptering

PROSA kritiserer datapraksis hos Statens Serum Institut

Den potentielle datalæk ved transporten af fortrolige sundhedsdata for mere end fem millioner danskere fra Statens Serum Institut til Danmarks...

Robotterne tager vores jobs

Vi har for længst set robotternes indtog langs fabrikkernes samlebånd, men moderne teknologi har taget endnu et skridt videre.

Ansættelsesforhold, Arbejdsmarkedet, Arbejdsløshed, Dansk it-politik, Fagforeningernes rolle

PROSA flytter debatten om privacy og arbejdsforhold til Bornholm

I PROSA bruger vi alle muligheder for at udbrede vores holdninger og værdier og få politikere og magthavere til at rykke på dem. Derfor var vi i år en...

Uddannelse

Skrigende mangel på it-kompetencer i fremtiden

Med regeringens netop offentliggjorte kortlægning, bliver der nu sat tal på den enorme it-kompetencemangel, som Danmark vil opleve frem til 2030....

Ville du finde dig i det?

Ledige mister dagpenge med tilbagevirkende kraft

Ansættelsesforhold, Arbejdsmarkedet, Fagforeningernes rolle, Løn

Underbetaling styrker ikke integration af flygtninge

PROSAs hovedbestyrelse vender sig med denne udtalelse mod den voldsomme underbetaling, som aftalen om integrationsuddannelse åbner op for.