PROSA mener

Pressemeddelelser, synspunkter, blogindlæg, udtalelser, vedtagelser, resolutioner og meget mere fra PROSA og PROSAs valgte

Formandens nytårshilsen

Niels Bertelsen ser i sin nytårshilsen tilbage på et år med velbesøgte arrangementer, it-politiske markeringer og flere aktive unge - og ser frem mod...

Arbejdsmarkedet

Statsansatte opsiger samarbejde: "Vi er trætte af at fremstå som nyttige idioter"

Statsansatte har meldt ud, at de afbryder samarbejde om flere projekter med den nye minister for offentlig innovation, Sophie Løhde. Det sker som...

Sikkerhedspanik i Region Hovedstaden fører til dårligere sikkerhed

 

Hvor er jeg glad for at se den brede interesse for it-sikkerhed hos politikerne og offentligheden i det hele taget. Hvis bare der altid var så mange...

Big Data og privatliv

I alle nye it-systemer skal risikoen for datalækager minimeres. Derfor vi skal overveje, hvordan privatliv kan indbygges i designet, så vi undgår at...

Uddannelse

Sæt teknologi på skoleskemaet

”Danmark taber konkurrenceevne på it-området. Det går simpelthen ikke stærkt nok med vores digitale evner.” Sådan indleder Morten Rønne,...

Overvågning i samfundet, It og samfund

EU privatiserer censuren

EU har sammen med Facebook, Twitter, YouTube og Microsoft indgået en aftale om at bekæmpe 'hate speech' på nettet. Dette skal ske ved, at disse...

It sikkerhed og kryptering

PROSA kritiserer datapraksis hos Statens Serum Institut

Den potentielle datalæk ved transporten af fortrolige sundhedsdata for mere end fem millioner danskere fra Statens Serum Institut til Danmarks...

Robotterne tager vores jobs

Vi har for længst set robotternes indtog langs fabrikkernes samlebånd, men moderne teknologi har taget endnu et skridt videre.

Ansættelsesforhold, Arbejdsmarkedet, Arbejdsløshed, Dansk it-politik, Fagforeningernes rolle

PROSA flytter debatten om privacy og arbejdsforhold til Bornholm

I PROSA bruger vi alle muligheder for at udbrede vores holdninger og værdier og få politikere og magthavere til at rykke på dem. Derfor var vi i år en...

Uddannelse

Skrigende mangel på it-kompetencer i fremtiden

Med regeringens netop offentliggjorte kortlægning, bliver der nu sat tal på den enorme it-kompetencemangel, som Danmark vil opleve frem til 2030....

Ville du finde dig i det?

Ledige mister dagpenge med tilbagevirkende kraft

Ansættelsesforhold, Arbejdsmarkedet, Fagforeningernes rolle, Løn

Underbetaling styrker ikke integration af flygtninge

PROSAs hovedbestyrelse vender sig med denne udtalelse mod den voldsomme underbetaling, som aftalen om integrationsuddannelse åbner op for.

Overvågning i samfundet, Arbejdsløshed

Beskæftigelsesminister vil mærke ledige

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen fremsætter forslag om, at alle ledige fremover altid synligt skal bære et mærke, så man kan se, at de er...

Sessionslogning er sendt til hjørne – igen

Det forslag til sessionslogning, som Justitsministeriet tidligere har meddelt vil blive fremsat som et lovforslag i Folketinget, er nu sendt til...

Dansk it-politik, It og samfund, It sikkerhed og kryptering

PRESSEMEDDELELSE: Ny Safe Harbor-aftale løser ikke problemerne for EU-borgere

PROSA anbefaler at EU-parlamentarikerne stemmer nej til den nye aftale

Et nyt år venter

PROSA fik i 2015 sat en række it-politiske aktiviteter og emner på dagsordenen.

Overvågning i samfundet, It og samfund

Digital grundlov: Medlemmernes indsigt kommer i spil

Resultatet af PROSAs midtvejsmøde lørdag den 14. november bliver et prioriteret sæt anbefalinger, som skal omsætte it-professionelles viden til...

It sikkerhed og kryptering, Overvågning i samfundet

Bevar retten til at kryptere

Terroren i Paris bør ikke resultere i drastiske overvågninger og forbud.

Unge skal debattere fagforeninger

PROSA er en af de fem fagforeninger, der fra d. 9.-22. november sætter fokus på studerende ved Københavns Universitet. Håbet er at få dem til at tage...

It og samfund, Systemudvikling og systemer

Gør store it-projekter små

I den senere tid har der været en del kritik af nogle af de store offentlige it-systemer. Senest er SKATs fælles inddrivelsessystem, EFI, kommet i...