Det hurtige overblik

Hvad handler konflikten om? Hvem er udtaget til strejke? Hvad hvis jeg er på en anden overenskomst? Hvornår skal jeg orientere PROSA? Hvad, hvis jeg har ferie?


Ansat på PROSA overenskomst:

Hvis PROSA udtager dig til strejke vil du selvfølgelig få direkte besked.

Hvis du modtager en lockout meddelelse og ikke har en TR skal du orientere PROSA øjeblikkeligt (konflikt@prosa.dk)

Under en konflikt vil PROSA råde over din arbejdskraft i forbindelse med konflikten, og vi vil aftale, hvor du skal møde. PROSA vil selvfølgelig tage alle nødvendige hensyn i den forbindelse.

Sørg for at vi har de rigtige oplysninger om dig på Mit Prosa.

Indtægt:
Sender PROSA dig i konflikt (strejke eller lockout) får du konfliktstøtte. Det er Hovedbestyrelsen der fastsætter niveauet for konfliktstøtte ved hver konflikt. Normalt gives der fuld løn dog ikke pension, ferie, ferietillæg og genetillæg.

Ferie:
Er du startet på ferie før konflikten, fortsætter ferien i konfliktperioden. Du indtræder i konflikten ved feriens ophør.
Planlagt ferie som starter efter konfliktens start bliver aflyst. Du kan heller ikke rejse væk under konflikten, da du skal kunne møde umiddelbart efter konfliktens ophør. Man kan evt. aftale med arbejdsgiver og PROSA at aftalt ferie opretholdes på trods af konflikten

Efterlønspræmie, barsel, fleksjob, elever og lærlinge, løntillæg osv osv.
Se PROSAs FAQ om konflikten og kontakt os altid, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig.


Ansat på anden overenskomst:

Du bliver ikke omfattet af konflikten, medmindre der etableres sympatikonflikt.

Du skal fortsat møde på arbejde og passe dette som før konflikten. Du modtager din normale løn.

Strejke
Du burde ikke blive udtaget på listen over strejkende, hvis det alligevel sker, skal du straks kontakte PROSA.

Lockout
Arbejdsgiver skal have oplysning om, at du ikke er medlem af det forbund, som har overenskomsten. Der vil normalt blive skrevet en mail fra HR eller tilsvarende, hvor det oplyses hvor beskeden skal gives til. Sørg for at gøre dette hurtigst muligt.

Det er PROSAs grundholdning, at PROSA-medlemmer ikke skal modarbejde andre fagforbunds konflikter. Læs mere om konfliktramt arbejde i PROSAs FAQ om "Overenskomst, jeg er ikke ansat på PROSAs overenskomst".

Sympatikonflikt
Det er muligt at PROSA efter aftale med de berørte medlemmer etablerer en eller flere sympatikonflikter. I dette tilfælde bliver alle involverede kontaktet direkte.

Ferie
Ferie følger de normale regler. Godkendt ferie kan afvarsles efter samme regler, som hvis der ikke er konflikt.


Hvem er ramt af konflikt?


Har vi de rigtige oplysninger?

Den bedste information gives, når vi har de rigtige oplysninger om dig. Dette er specielt vigtigt, når der er en konflikt på vej. Du bedes derfor logge ind på Mit prosa og tjekke dine oplysninger


Termer

Konflikt

Blokade, Strejke, Boykot eller Lockout.

Blokade

Medlemmer forbydes at tage arbejde hos en eller flere arbejdsgivere.

Strejke

Arbejdstager ansat på foreningens overenskomst nægter at møde op på arbejde hos en eller flere arbejdsgivere.

Boykot

Arbejdsgiver nægter at hyre medlemmer af en eller flere fagforeninger.

Lockout

Arbejdsgiver nægter at modtage arbejdskraft fra medlemmer af en eller flere flere foreninger som er ansat på foreningens overenskomst

Konfliktvarsel

Måden der afgives information om at en konflikt startes op. Der er meget strenge regler for dette. Et konfliktvarsels gyldighed kan afprøves ved arbejdsretten.

Sympatikonflikt

Arbejdsmarkedsparter der har en væsentlig interesse i en allerede varslet konflikt, kan varsle en sympatikonflikt, til støtte for hovedkonflikten.

 

Sidst revideret

25. juli 2018

Kontakt

Faglig afdeling

konflikt@prosa.dk

33 36 41 41