Hvad sker der nu?

Der er nu indgået forlig på alle 3 offentlig områder, kommunerne, regionerne og staten. Dermed er de varslede konflikter udskudt indtil resultatet af afstemningen kendes.

8 juni: Afstemning afsluttet

Afstemningen er nu afsluttet, og man kan læse mere om resultatet fra PROSA her.

De øvrige organisationer har også stemt og alle forligene er blev godkendt, undtagen for lokalbanerne. Det betyder at alle varslede konflikter er afblæst, undtagen lokalbanerne. Da PROSA ikke har nogen overenskomst med lokalbanerne er der ingen PROSA medlemmer som skal i konflikt.

Der er indgået forlig

Alle forligene indeholder de samme grundelementer:

  • En ramme på 8,1%
  • Hensigtserklæringen er bragt ud af verden.
  • Reguleringsordningen er blevet synkron igen (80/80) = Privatlønsværnet er fjernet.
  • Der er lavet aftale om spisepausen.

Der er forskellige udmøntningstidspunkter og størrelser på de forskellige forlig, og der er også forskellige puljer til forhandling af organisationsaftalerne m.m.

Hvis du vil vide præcis hvordan det ser ud for dit område så er der sidst i denne mail links til de forlig som jeg har kunnet findes på nuværende tidspunkt.

Da det er kun er medlemmer på PROSA overenskomst i staten der skal stemme om forliget, gør jeg ikke mere ud af forligene på det kommunale og regionale område.

Det statslige forlig

CO10 har lavet en samlet sammenfatning af det statslige forlig for CO10 området.

Du kan læse det her: https://www.prosa.dk/fileadmin/user_upload/Lokalafdelinger_og_udvalg/OFFENTLIG/OK18_Sammenfatning_Staten.pdf

Alle punkter vil blive uddybet mere i den beskrivelse der udsendes når urafstemningen starter.

For PROSA medlemmer er der følgende ting som man skal være særligt opmærksom på:

Spisepausen: Er nu en fast del af overenskomsten.

Kompetenceudvikling: De centrale fonde, støtter nu (kun) individuel kompetenceudvikling. Så mangler der penge til din kompetence udvikling lokalt, kan der søges hjælp fra den centrale fond.

Plustid: Det er nu muligt at aftale op til 42 timers arbejdsuge, direkte mellem medarbejder og arbejdsgiver. Du må gerne sige nej, hvis arbejdsgiver foreslår en aftale.

Gruppeliv: Beløbene forhøjes til 425.000 kr. ved dødsfald og 150.000 kr. ved kritisk sygdom. Timelønnede bliver omfattet af ordningen.

Tidsplanen

Nu - 18 maj: Forhandlinger om organisationsaftalerne, herunder PROSAs aftale.

9. maj: CO10 afholder repræsentantskabsmøde om forliget. Her besluttes hvad man vil anbefale medlemmerne at stemme.

21. - 31. maj: Urafstemning blandet de berørte medlemmer om det samlede forlig (CFU og organisationsforhandlinger).

4. juni: Resultat af urafstemning afleveres til Finansministeriet, og må offentliggøres herefter.

11. juni: Konflikten starter, hvis der er stemt nej til forliget.

Selve tidsplanen er blevet presset rigtig meget grundet det langstrakte forløb. Så CO10 vil tage stilling til forliget før forhandlingerne er helt færdige.

Perioden for urafstemningen er vejledende.

Links til forlig

Det kommunale forlig: https://www.prosa.dk/fileadmin/user_upload/Lokalafdelinger_og_udvalg/OFFENTLIG/OK18_Forhandlingsprotokol_KL_FF.pdf

Det regionale forlig, OAO: https://www.prosa.dk/fileadmin/user_upload/Lokalafdelinger_og_udvalg/OFFENTLIG/OK18_Forhandlingsprotokol_Regioner_OAO.pdf

Det statslige område, CO10: https://www.prosa.dk/fileadmin/user_upload/Lokalafdelinger_og_udvalg/OFFENTLIG/OK18_Forhandlings_protokol_Staten.pdf

Det statslige område, AC: https://www.prosa.dk/fileadmin/user_upload/Lokalafdelinger_og_udvalg/OFFENTLIG/OK18_ac-forlig_staten.pdf

Sidst revideret

24. september 2018

Kontakt

Faglig afdeling

konflikt@prosa.dk

33 36 41 41