Faglig konsulent


Kan du opbygge faglige netværk blandt medlemmer og skabe stærke relationer?

Har du lyst til at styrke det lokale faglige arbejde på it-arbejdsmarkedet? Kan du skabe relationer og styrke kontakten til og mellem medlemmer på arbejdspladserne? Så har vi jobbet til dig, da PROSA slår en nyoprettet stilling som faglig konsulent op.

PROSA søger en idérig, inddragende, engageret og selvstændig konsulent til vores hovedkontor i København, der kan skabe gode resultater, etablere netværk med medlemmerne på arbejdspladserne og styrke det lokale faglige arbejde. Opgaverne vil primært bestå i støtte til vores lokalafdeling PROSA/ØST, og i tæt samarbejde med den politiske valgte på området, at udmønte bestyrelsens beslutninger der har et stort fokus på arbejdsplads arbejdet.

Stillingen er placeret i udviklingsafdelingen, hvor du vil indgå i et team af konsulenter der har ansvaret for betjeningen af PROSAs politiske ledelse, bestyrelser og udvalg.

Jobbet

Du skal:

 • skabe fundamentet for, at der kan indgås lokale aftaler og hvor muligt overenskomster på vores medlemmers arbejdspladser.
 • deltage i det strategiske og konkrete arbejde med at udvikle og styrke kontakten til medlemmer og arbejdspladser i Østdanmark.
 • opbygge – og efterfølgende vedligeholde – et kontaktnet på arbejdspladserne i Østdanmark.
 • understøtte faglig organisering i faglige brancher på tværs af arbejdspladser.
 • støtte faglige aktiviteter og koordinere møder. 
 • udvikle, tilrettelægge og gennemføre målrettede (mikro) kampagner og udviklingsprojekter geografisk forankret rundt i Hovedstaden og Sjælland.
 • udvikle og dokumentere processer og it-værktøjer til at understøtte arbejdspladsarbejdet.
 • lave arrangementer, koordineret med vores kursus afdeling
 • understøtte arbejdet med at lave uddannelse af vores repræsentanter på arbejdspladserne
 • understøtte arbejdet med at lave uddannelse af vores unge medlemmer

Din profil

Du har:

 • arbejdet med at involvere og engagere medlemmer i aktiviteter og gerne fagligt arbejde.
 • erfaring fra en faglig eller lignende organisation og lyst til at deltage i udviklingen af fagbevægelsen.
 • erfaringer med at sparre og samarbejde med kolleger og frivillige.
 • erfaring med at tilrettelægge og gennemføre målrettede kampagner.
 • gode kommunikationsevner, både mundtligt og skriftligt.
 • erfaring og fortrolighed med at bruge digitale medier og værktøjer.

Arbejdet udføres i tæt samarbejde med PROSAs øvrige medarbejdere og den politiske organisation. Der må påregnes en del rejseaktivitet samt skæve arbejdstider.

Vi tilbyder

En arbejdsplads med gode kolleger, der brænder for at skabe de bedste vilkår og yde den bedste service overfor PROSAs medlemmer. En arbejdsplads, hvor der bliver lyttet til gode idéer, og hvor man som medarbejder har stor frihed i sit job inden for rammerne af det politiske arbejde.

Du vil referere til afdelingslederen for udviklingsafdelingen, men vil have et tæt samarbejde med den valgte forbundssekretær for ØST og lokalafdelingens bestyrelse, samt PROSAs politiske ledelse i øvrigt.

Stillingen er på 37 timer ugentlig; løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem PROSA og personaleforeningen i PROSA.

Ansøgningen skal være PROSA i hænde senest den 19. august 2022, kl. 12.

Tiltrædelse 1. oktober 2022 eller snarest muligt.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Faglig konsulent Bjarke Friborg tlf. 3336 4129, bfr@prosa.dk, eller Afdelingsleder Michael Tøttrup tlf. 2888 1248, mit@prosa.dk

Ansøgning sendes til PROSA: stillinger@prosa.dk mærket ”ØST Konsulent”.  Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 22. og/eller 23. august 2021.

PROSA – Forbundet af It-professionelle – er en faglig organisation for et fag med stor betydning for hele samfundet. PROSA er en fagforening, der oplever medlemstilgang og organiserer over 16.000 medlemmer i it-faget.

PROSA har kontorer i København, Odense og Aarhus, og et satellitkontor i Aalborg.