Huskeliste til ansættelseskontrakter

  

Hvad skal med i en ansættelseskontrakt?
Og hvor skal du være særligt opmærksom på fælder og smuthuller?

Vær opmærksom på…

Hvor meget arbejde?

Det er hensigtsmæssigt, at det af din kontrakt fremgår præcis, hvor mange timer, din arbejdsugen er på. Arbejdstiden er nemlig ikke en fast størrelse. Nogle steder er en arbejdsuge 35 timer, andre steder 39 timer. Nogle får betalt frokost, mens andre skal lægge det oveni arbejdstiden. Flekstid og hjemmearbejdsplads er andre forhold, som er gode at have klare linier om og få skrevet ind i kontrakten.

Pensionsordning

Hvordan er pensionsordningen på arbejdspladsen? Er der overhovedet nogen, eller skal du selv trække den fra din månedlige løn?

Frynsegoder

Fri mobil, gratis internetopkobling, bil, bærbar mv. Du skal altid se frynsegoder i forhold til den "officielle" løn. 

Overarbejde

Er der noget som hedder overarbejde? Hvornår er der tale om overarbejde? Og hvordan får du det honoreret? Afspadsering eller overarbejdsbetaling?

Ferie

Du har krav på fem ugers ferie med fuld løn, hvis du har været ansat i hele optjeningsåret. Det siger ferieloven. Hvis du kun har været ansat en del af optjeningsåret, reduceres antallet af feriedage med løn i forhold til det. Feriefridage med løn er ikke et krav, som du har som del af ferieloven, men flere steder i det private og i det offentlige kan du få tildelt dem. Det samme gælder omsorgsdage. Læs mere i PROSAs pjece ”Ferieloven – en vejledning for it-folk”.

Barsel

Både mænd og kvinder har ret til barselsorlov, hvis de er så heldige at skulle være forældre. Men retten til betalt barsel afhænger af, hvad der står i din ansættelsesaftale, overenskomst eller fx personalehåndbog,. Formuleringen ”barsel i henhold til funktionærloven” er ensbetydende med, at moderen får halv løn i perioden fire uger før forventet fødsel til 14 uger efter fødsel, og derefter dagpenge. Fuld løn er altså ikke bare noget, du automatisk får. I henhold til barselsloven har faderen ret til to ugers barsel i løbet af barnets første 14 uger. Læs mere på www.barsel.dk eller i PROSAs pjece ”Skal I være forældre?”.

Efteruddannelse

I it-branchen forældes din viden hurtigere end i mange andre fag. Derfor gælder det om hele tiden at være opdateret på nye udviklinger og viden. Det kan derfor være relevant, at du genopfrisker dit fag, tager kurser inden for specifikke områder, tager certificeringer eller på anden måde dygtiggøre dig. Sørg for, at din kontrakt giver mulighed for det.

Orlov

Hvis du ønsker at gå på orlov, hvad enten det er for at passe børn, uddanne dig eller andet, er det vigtigt, at økonomien er i orden. Ifølge orlovsloven har du ret til orlov, men er det med fuld løn? Det kan du ikke automatisk regne med.

Aktieoptioner

Du kan også blive tilbudt aktieoptioner som en del af din aflønning på din nye arbejdsplads. Det er dog typisk noget, som tilbydes medarbejdere, som har arbejdet i længere tid i virksomheden. Det kan være en fordelagtig løsning, men du skal samtidig være opmærksom på risikoen for, at du kan miste penge.

Klausuler

En klausul er en begrænsende bestemmelse i den ansættelses aftale, som du indgår med arbejdspladsen. Klausuler skal du så vidt muligt forsøge at undgå, da de stavnsbinder dig. Der findes både konkurrence- og kundeklausuler. Konkurrenceklausuler er en aftale, hvor du og din arbejdsgiver aftaler, at du ikke må tage job hos konkurrenter eller starte dit eget konkurrerende firma i en bestemt periode efter din fratrædelse. Her skal arbejdsgiveren betale en kompensation i den aftalte periode efter fratrædelsestidspunktet. Har du underskrevet en klausul, så skal din arbejdsgiver minimum betale dig det halve af din løn i klausulperioden efter fratrædelsen. Såfremt du opnår anden ansættelse i den aftalte periode, har arbejdsgiveren mulighed for at modregne i kompensationen, dog har du krav på minimum 3 måneders erstatning. Hvis du har været ansat i 3 måneder eller mindre gælder en klausulen ikke.

For kundeklausuler, hvor du ikke må beskæftige dig med virksomhedens kunder i en vis periode, gælder der mere eller mindre samme regelsæt. Dog har du ikke krav på minimum 3 måneders kompensation, hvis du får andet arbejde.

Få den løn, som du er værd

Nyuddannede it-professionelle er heldige i forhold til udsigter for løn. Men den gode løn kommer ikke af sig selv. Der er forskelle imellem lønninger i det offentlige og det private, men uanset hvor du får job, skal du forhandle løn og ansættelsesvilkår. Det kan være svært at ramme det rigtige niveau - især første gang. Men hvis du sælger dig selv for billigt, kan det være svært at indhente lønefterslæbet senere. Brug derfor din faglige organisation. Er du privatansat, kan du se i PROSAs lønstatistik, hvad andre får i løn i sammenlignelige job. Du finder også lønninger for offentlige ansatte. PROSA hjælper dig til at få det, du er værd. Se vores lønstatistikker på www.prosa.dk.   

Du kan få gode råd og vejledning om lønforhold og lønforhandling, hvis du kontakter PROSA. Er du studiemedlem af PROSA|STUD skal du have valgt den udvidede faglige service.

Sidst revideret

17. december 2020

Ansvarlig

Juridisk Afdeling

faglig@prosa.dk

33364141