For nyuddannede

  

Det er stort at stå med sin første ansættelseskontrakt i hånden som nyuddannet, og det føles som en sejr at få sit første job i hus efter endt uddannelse. Du er måske er villig til at gå på kompromis med arbejdsopgaverne i dit første job, men du må ikke lade dig nøje med tilfældige vilkår i din ansættelseskontrakt. Vær opmærksom på indholdet i din første kontrakt – og få evt. PROSA til at kigge kontrakten igennem.

Læs mere her om hvad du skal være opmærksom på

Overenskomst eller forhandling?

En del af de ansættelsesretslige rettigheder reguleres af lovgivningen som fx ferie, løn under sygdom, opsigelse og barsel. Andre rettigheder som fx pension, fuld løn under barsel og betaling for overarbejde er sikret i enten:

  1. En overenskomst, hvor arbejdsgiver og en faglig organisation/fagforening har aftalt vilkårene
  2. En forhandling mellem dig og din nye arbejdsgiver.

Få PROSA til at kigge din kontrakt igennem, så du kommer godt fra start i dit første job.

Ferie

Ferieloven giver lønmodtagere ret til 5 ugers betalt ferie årligt. De fleste ansættelsesforhold følger ferieloven, eller en overenskomst, der som minimum skal give tilsvarende vilkår.

Optjening af ferie og jobskifte

Feriereglerne er dog sådan, at man skal have optjent ferie fra det forrige optjeningsår (1/1-31/12), for at kunne holde ferie med løn i det følgende ferieår (1/5-30/4). Starter du en ansættelse uden optjent ferie, kan det derfor være en god idé, at forhandle noget betalt ferie inden du starter.

Husk at du altid har krav på ferie, uanset om du har optjent ferie med løn eller ej.

Feriefridage

Ud over de 5 uger i ferieloven, er der også mulighed for at forhandle ekstra feriefridage. Nogle steder er de allerede med i kontrakten (som feriefridage eller 6. ferieuge), mens de andre gange opnås ved individuel forhandling.

Ferietillæg

Foruden de fem ugers ferie optjener du også et ferietillæg på én procent. Ferietillægget udbetales almindeligvis en gang om året, ofte sammen med din løn for april eller maj måned.

Læs mere om ferie.

Løn

I Danmark har vi ingen regler om mindsteløn. Din løn er derfor altid et forhandlingsmoment, når du starter i en ny stilling. Enten fastsættes lønnen ud fra overenskomst, eller den er til forhandling mellem dig og arbejdsgiver.

Du kan finde gode råd om både lønforhandling og indplacering på det rigtige lønniveau på PROSAs hjemmeside.

Opsigelse

Reglerne for opsigelse følger typisk funktionærloven, hvor der er mulighed for at aftale prøvetid og kortere opsigelsesvarsel de første tre måneder af ansættelsen. Har du allerede erfaring fra samme virksomhed som studentermedhjælper, så kan du med fordel forsøge at få slettet prøveperioden fra kontrakten, da både dig og arbejdsgiver på nuværende tidspunkt burde have en idé om, hvordan I arbejder sammen.

Forkortet opsigelsesvarsel

Funktionærloven giver også arbejdsgiver mulighed for at indsætte en regel om forkortet opsigelsesvarsel på kun en måned ved længere tids sygdom (120 sygedage indenfor 12 sammenhængende måneder). PROSA foreslår, at du forsøger at få fjernet denne passus fra kontrakten, eller får forhandlet fx en lønmæssig kompensation, hvis arbejdsgiver ønsker at opretholde muligheden for kortere opsigelse i kontrakten.

Arbejdstid

I Danmark har vi ingen regler om arbejdsugens længe. Langt de fleste funktionærer ansættes 37 timer pr. uge. Ekstra timer PROSA kommer gerne med bud på, hvordan du kan foreslå arbejdsgiver aflønning af ekstra timer i din nye kontrakt, hvis din arbejdstid overstiger 37 timer. Det er bedst at få aftalt honorering af ekstra arbejde på forhånd. Få en snak med PROSA om gode arbejdstider og honorering.

Læs mere om arbejdstid.

Pension

Ansættes du under en overenskomst, er pension ofte en del af lønpakken, modsat hvis du ansættes i det private uden overenskomst, hvor pension ikke altid en del af aftalen. PROSA anbefaler, at du forhandler dig til en god pension, opsparet enten via en arbejdsgiver-ordning, hvor arbejdsgiver typisk betaler 2/3 og du 1/3, eller gennem ekstra løn, hvor du selv står for opsparingen.

PROSA har en god pensionsaftale med SEB pension. Læs mere her (LINK) 

Barsel og barns sygedag

Funktionær- og barselslovens bestemmelser giver ret til frihed i forbindelse med barsel og fædreorlov. En mor har ifølge funktionærloven ret til halv løn fire uger før forventet fødsel og 14 uger efter fødslen. En far har efter barselslovens bestemmelser ret til to ugers frihed i forbindelse med barnets fødsel.

PROSA anbefaler, at du forsøger at aftale fuld løn under din barsel/fædreorlov eller som minimum løn svarende til den refusion, din arbejdsgiver kan få fra den lovpligtige indbetaling til Barselsfonden - med mindre dette allerede følger af kontrakten og/eller overenskomst for din ansættelse.

Læs mere om barselsregler.

Barns sygedag

Fremgår det ikke allerede af kontrakten eller overenskomst for ansættelsesforholdet, og er det relevant for dig, skal du sørge for at aftale betalt frihed, når dit barn er syg.

Klausuler

Selvom du er nyuddannet, skal du være opmærksom på, om arbejdsgiver præsenterer dig for en klausul i din nye kontrakt. Det vil typisk være en kunde- og/eller konkurrenceklausul, som træder i kraft efter din fratræden hos arbejdsgiver, og som begrænser din mobilitet på arbejdsmarkedet og bestemmer, hvem du må have kontakt med et afgrænset stykke tid efter din ansættelse.

Konkurrenceklausul og kundeklausul

En konkurrenceklausul forhindrer, at du tager ansættelse eller på anden måde har kontakt med en konkurrent til din tidligere arbejdsgiver. En kundeklausul forhindrer, at du har kontakt med tidligere kunder efter din fratræden. Hvem er omfattet af klausuler? For at være omfattet af en klausul, kræver det, at du besidder en helt særlig betroet stilling.

Vi anbefaler, at du kontakter PROSA før du accepterer en klausul, så vi kan vurdere om din stilling berettiger en klausul, og om vilkårene i kontrakten overholder lovgivningen.

Læs mere om klausuler.

Sidst revideret

29. januar 2021

Ansvarlig

Juridisk Afdeling

faglig@prosa.dk

33364141