Privatansatte øst for Storebælt 15-24 års it-erfaring (2017)

 
Øst Drift: host/ slutbrugerudstyr/netværk
It-erfaring Bruttoløn
15 48.292
16 49.242
17 50.153
18 51.025
19 51.859
20 52.654
21 53.410
22 54.127
23 54.806
24 55.445
 

Bruttoløn

Bruttolønnen er beregnet som månedsløn incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er justeret for ferie/fridage ud over 5 uger, og der er omregnet til en arbejdsuge på 37 timer excl. frokost. Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.

Hvis du vil se gennemsnittet og kvartiler, kan du hente tabellen her.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.


Vælg antal års it-erfaring