Privatansatte øst for Storebælt 25-34 års it-erfaring (2017)

 
Øst Drift: host/ slutbrugerudstyr/netværk
It-erfaring Bruttoløn
25 56.046
26 56.608
27 57.132
28 57.616
29 58.062
30 58.469
31 58.837
32 59.167
33 59.458
34 59.710
 

Bruttoløn

Bruttolønnen er beregnet som månedsløn incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er justeret for ferie/fridage ud over 5 uger, og der er omregnet til en arbejdsuge på 37 timer excl. frokost. Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.

Hvis du vil se gennemsnittet og kvartiler, kan du hente tabellen her.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.


Vælg antal års it-erfaring