Privatansatte øst for Storebælt 35-41 års it-erfaring (2017)

 
Øst Drift: host/ slutbrugerudstyr/netværk
It-erfaring Bruttoløn
35 59.923
36 60.097
37 60.233
38 60.330
39 60.388
40 60.407
41 60.388
 

Bruttoløn

Bruttolønnen er beregnet som månedsløn incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er justeret for ferie/fridage ud over 5 uger, og der er omregnet til en arbejdsuge på 37 timer excl. frokost. Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.

Hvis du vil se gennemsnittet og kvartiler, kan du hente tabellen her.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.


Vælg antal års it-erfaring