Privatansatte øst for Storebælt 5-14 års it-erfaring (2017)

 
Øst Drift: host/ slutbrugerudstyr/netværk
It-erfaring Bruttoløn
5 36.661
6 37.998
7 39.297
8 40.557
9 41.779
10 42.961
11 44.105
12 45.210
13 46.276
14 47.303
 

Bruttoløn

Bruttolønnen er beregnet som månedsløn incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er justeret for ferie/fridage ud over 5 uger, og der er omregnet til en arbejdsuge på 37 timer excl. frokost. Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.

Hvis du vil se gennemsnittet og kvartiler, kan du hente tabellen her.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.


Vælg antal års it-erfaring