Privatansatte øst for Storebælt 14-23 års it-erfaring (2017)

 
Øst It og forretningsprocesser
It-erfaring Bruttoløn
14 51.249
15 52.475
16 53.673
17 54.839
18 55.973
19 57.073
20 58.136
21 59.161
22 60.146
23 61.089
 

Bruttoløn

Bruttolønnen er beregnet som månedsløn incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er justeret for ferie/fridage ud over 5 uger, og der er omregnet til en arbejdsuge på 37 timer excl. frokost. Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.

Hvis du vil se gennemsnittet og kvartiler, kan du hente tabellen her.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.


Vælg antal års it-erfaring