Privatansatte øst for Storebælt 24-37 års it-erfaring (2017)

 
Øst It og forretningsprocesser
It-erfaring Bruttoløn
24 61.988
25 62.841
26 63.646
27 64.401
28 65.104
29 65.754
30 66.349
31 66.886
32 67.363
33 67.780
34 68.133
35 68.421
36 68.642
37 68.795
 

Bruttoløn

Bruttolønnen er beregnet som månedsløn incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er justeret for ferie/fridage ud over 5 uger, og der er omregnet til en arbejdsuge på 37 timer excl. frokost. Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.

Hvis du vil se gennemsnittet og kvartiler, kan du hente tabellen her.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.


Vælg antal års it-erfaring