Privatansatte øst for Storebælt 4-13 års it-erfaring (2017)

 
Øst It og forretningsprocesser
It-erfaring Bruttoløn
4 37.831
5 39.239
6 40.637
7 42.024
8 43.397
9 44.755
10 46.096
11 47.418
12 48.719
13 49.996
 

Bruttoløn

Bruttolønnen er beregnet som månedsløn incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er justeret for ferie/fridage ud over 5 uger, og der er omregnet til en arbejdsuge på 37 timer excl. frokost. Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.

Hvis du vil se gennemsnittet og kvartiler, kan du hente tabellen her.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.


Vælg antal års it-erfaring