Privatansatte øst for Storebælt 15-24 års it-erfaring (2017)

Øst Ledelse/projektledelse
It-erfaring Bruttoløn
15 57.308
16 58.707
17 60.005
18 61.202
19 62.299
20 63.295
21 64.191
22 64.986
23 65.681
24 66.275

Bruttoløn

Bruttolønnen er beregnet som månedsløn incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er justeret for ferie/fridage ud over 5 uger, og der er omregnet til en arbejdsuge på 37 timer excl. frokost. Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.

Hvis du vil se gennemsnittet og kvartiler, kan du hente tabellen her.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.


Vælg antal års it-erfaring