Privatansatte vest for Storebælt 13-23 års it-erfaring (2017)

 
Vest Brugerunderstøttelse
It-erfaring Bruttoløn
13 38.344
14 38.631
15 38.885
16 39.111
17 39.314
18 39.498
19 39.669
20 39.833
21 39.994
22 40.158
23 40.329
 

Bruttoløn

Bruttolønnen er beregnet som månedsløn incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er justeret for ferie/fridage ud over 5 uger, og der er omregnet til en arbejdsuge på 37 timer excl. frokost. Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.

Hvis du vil se gennemsnittet og kvartiler, kan du hente tabellen her.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.


Vælg antal års it-erfaring