Privatansatte vest for Storebælt 3-12 års it-erfaring (2017)

 
Vest Brugerunderstøttelse
It-erfaring Bruttoløn
0 - 3 år 32.487
4 33.394
5 34.216
6 34.957
7 35.624
8 36.222
9 36.754
10 37.228
11 37.647
12 38.017
 

Bruttoløn

Bruttolønnen er beregnet som månedsløn incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er justeret for ferie/fridage ud over 5 uger, og der er omregnet til en arbejdsuge på 37 timer excl. frokost. Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.

Hvis du vil se gennemsnittet og kvartiler, kan du hente tabellen her.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.


Vælg antal års it-erfaring