Privatansatte vest for Storebælt 15-24 års it-erfaring (2017)

 
Vest Drift: host/ slutbrugerudstyr/netværk
It-erfaring Bruttoløn
14 42.422
15 42.898
16 43.373
17 43.848
18 44.324
19 44.799
20 45.275
21 45.750
22 46.225
23 46.701
 

Bruttoløn

Bruttolønnen er beregnet som månedsløn incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er justeret for ferie/fridage ud over 5 uger, og der er omregnet til en arbejdsuge på 37 timer excl. frokost. Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.

Hvis du vil se gennemsnittet og kvartiler, kan du hente tabellen her.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.


Vælg antal års it-erfaring