Privatansatte vest for Storebælt 25-34 års it-erfaring (2017)

 
Vest Drift: host/ slutbrugerudstyr/netværk
It-erfaring Bruttoløn
24 47.176
25 47.651
26 48.127
27 48.602
28 49.077
29 49.553
30 50.028
31 50.503
32 50.979
33 51.454
34 51.930
 

Bruttoløn

Bruttolønnen er beregnet som månedsløn incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er justeret for ferie/fridage ud over 5 uger, og der er omregnet til en arbejdsuge på 37 timer excl. frokost. Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.

Hvis du vil se gennemsnittet og kvartiler, kan du hente tabellen her.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.


Vælg antal års it-erfaring