Privatansatte vest for Storebælt 5-14 års it-erfaring (2017)

 
Vest Drift: host/ slutbrugerudstyr/netværk
It-erfaring Bruttoløn
4 37.669
5 38.144
6 38.620
7 39.095
8 39.570
9 40.046
10 40.521
11 40.996
12 41.472
13 41.947
 

Bruttoløn

Bruttolønnen er beregnet som månedsløn incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er justeret for ferie/fridage ud over 5 uger, og der er omregnet til en arbejdsuge på 37 timer excl. frokost. Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.

Hvis du vil se gennemsnittet og kvartiler, kan du hente tabellen her.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.


Vælg antal års it-erfaring