Privatansatte vest for Storebælt 13-22 års it-erfaring (2017)

 
Vest It og forretningsprocesser
It-erfaring Bruttoløn
13 48.745
14 49.610
15 50.373
16 51.041
17 51.621
18 52.118
19 52.541
20 52.894
21 53.186
22 53.422
 

Bruttoløn

Bruttolønnen er beregnet som månedsløn incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er justeret for ferie/fridage ud over 5 uger, og der er omregnet til en arbejdsuge på 37 timer excl. frokost. Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.

Hvis du vil se gennemsnittet og kvartiler, kan du hente tabellen her.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.


Vælg antal års it-erfaring