Privatansatte vest for Storebælt 23-32 års it-erfaring (2017)

 
Vest It og forretningsprocesser
It-erfaring Bruttoløn
23 53.610
24 53.755
25 53.865
26 53.947
27 54.006
28 54.049
29 54.084
30 54.117
31 54.154
32 54.202
 

Bruttoløn

Bruttolønnen er beregnet som månedsløn incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er justeret for ferie/fridage ud over 5 uger, og der er omregnet til en arbejdsuge på 37 timer excl. frokost. Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.

Hvis du vil se gennemsnittet og kvartiler, kan du hente tabellen her.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.


Vælg antal års it-erfaring