Privatansatte vest for Storebælt 14-25 års it-erfaring (2017)

 
Vest Ledelse/projektledelse
It-erfaring Bruttoløn
14 51.539
15 53.196
16 54.847
17 56.476
18 58.067
19 59.606
20 61.076
21 62.462
22 63.748
23 64.919
24 65.960
25 66.853
 

Bruttoløn

Bruttolønnen er beregnet som månedsløn incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er justeret for ferie/fridage ud over 5 uger, og der er omregnet til en arbejdsuge på 37 timer excl. frokost. Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.

Hvis du vil se gennemsnittet og kvartiler, kan du hente tabellen her.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.


Vælg antal års it-erfaring