Privatansatte vest for Storebælt 23-32 års it-erfaring (2017)

 
Vest Programmering
It-erfaring Bruttoløn
23 49.873
24 50.085
25 50.260
26 50.404
27 50.520
28 50.614
29 50.688
30 50.749
31 50.800
32 50.846
 

Bruttoløn

Bruttolønnen er beregnet som månedsløn incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er justeret for ferie/fridage ud over 5 uger, og der er omregnet til en arbejdsuge på 37 timer excl. frokost. Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.

Hvis du vil se gennemsnittet og kvartiler, kan du hente tabellen her.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.


Vælg antal års it-erfaring