Sikkerhed / security

OffentligSikkerhed/security
it-erfaringAntalNedre kvartilMedianØvre kvartilGn.snit
0 - 4 år1
5 - 9 år1
10 - 14 år2
15-19 år537.50038.00139.36937.698
20-24 år2
25-29 år1
30-34 år2
Total1437.500
40.250
41.699
39.457


Det er for få respondenter til at det er muligt at pege på en klar sammenhæng mellem løn og erhvervserfaring indenfor design og kommunikation. Vi har derfor valgt blot at præsentere kvartiler, median og gennemsnittet.

Lønnen er bruttomånedslønnen for januar, beregnet for en 37 timers arbejdsuge inc. frokost.

Lønnen er incl. faste tillæg og engangstillæg.
Lønnen er eksklusiv pensionsbidrag både eget og arbejdsgiverens.
Senere reguleringer med tilbagevirkende kraft er ikke medregnet.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.