Offentligt ansatte 9-18 års it-erfaring

OffentligBrugerunderstøttelse
It-erfaringBruttoløn
932.499
1033.076
1133.575
1234.003
1334.364
1434.663
1534.904
1635.094
1735.236
1835.336

Bruttoløn

Lønnen er bruttomånedslønnen for januar, beregnet for en 37 timers arbejdsuge inc. frokost.

Lønnen er incl. faste tillæg og engangstillæg.

Lønnen er eksklusiv pensionsbidrag både eget og arbejdsgiverens.

Senere reguleringer med tilbagevirkende kraft er ikke medregnet.

Hvis du vil se gennemsnittet og kvartiler, kan du hente tabellen her.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.