Find din tillidsrepræsentant

Oversigt over de tillidsrepræsentanter som PROSA har på sine overenskomster.

Copenhagen Business School

Vibeke Clement Iversen,TR, vci.it@cbs.dk
Morten Sune Nielsen, msn.it@cbs.dk

CGI Danmark A/S

Sanne Bjerknæs, TR
Lars Brøker Harboe, TR
Steen Carl Saabye, TR
Lars Hessellund Laursen, TR-suppleant
Martin Majgaard Olsen, TR-suppleant

CSC

CSC Airline Solutions
Curt Kjærsgaard Raavig, TR

Danmarks Medie og Journalisthøjskole

Michael Nielsen, TR, msni@dmjx.dk

Danmarks Statistik

Marianne Troelsen, TR, mbt@dst.dk
Jesper Skibber Hansen, TR, jsh@dst.dk
Leif Bochis Madsen, TR-suppleant, lbm@dst.dk
Mario Martinez, TR-suppleant, mam@dst.dk

Dansk Flygtningehjælp

Lars Piil, TR, Lars.piil@drc.dk 
Ivan Egegaard Nielsen, TR-suppleant, ivan.egegaard.nielsen@drc.dk

Dansk Røde Kors

Carsten Møller Jensen, TR, Caj@redcross.dk
Jens Kragholm Nielsen, TR suppl, jen@redcross.dk

Det kongelige Bibliotek

Christina Christensen, TR, chrc@kb.dk
Merete Bentzen, TR-suppleant, meb@kb.dk

Jon Utoft Nielsen, TR, jun@kb.dk

 

 

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Fællestillidsrepræsentant: Poul Erik Thamdrup, TR, pet@imm.dtu.dk

AIT Risø
Peter Salbæk, TR, peju@dtu.dk
Søren Præstegaard, TR-suppleant, soeren.praestegaard@risoe.dk

Aqua
Torben Filt Jensen, TR, tfj@dfu.min.dk

FOA - Fag og arbejde

Ingvar Thomsen, TR

Folketinget

Preben Kjær, TR, preben.kjaer@ft.dk
Hans Henrik Jensen, TR-suppleant, Hans.Jensen@ft.dk

Geologiske Undersøgelser (GEUS)

Lisbeth Christensen, TR, lc@geus.dk
Matti Nellemann Petersen, TR-suppleant

Hjemmeværnskommandoen

Thomas Hansen, TR, HJK-RSA-IT4@mil.dk

KADK, Kunstakademiets Arkitektskole

Per Anker Andersen, TR, Per.Andersen@kadk.dk
Ariel H. Abainza, TR,suppleant, aha2k7@gmail.com

Kræftens bekæmpelse

Niels Christian S Christensen, TR, niels@cancer.dk
Nick Martinussen, TR-suppleant, nick.martinussen@gmail.com

Københavns Professionshøjskole

Peter Laitinen, TR, pla@ucc.dk
Dennis Arnholtz, TR suppleant, da@ucc.dk

Københavns Universitet

Fællestillidsrepræsentant: Michael Tony Holm, miho@adm.ku.dk

Øvrige TR
Hans Jakob Kirk, TR, hansjakob@samf-it.ku.dk
Michael Tony Holm, TR, miho@adm.ku.dk
Hozan Bekas, TR, hozan.bekas@sund.ku.dk
Brit Demskov, TR-suppleant, brid@adm.ku.dk

NaturErhvervstyrelsen

Martin Jensen, TR, marj@naturerhverv.dk
Claus Hjort Bube, TR-suppleant

Professionshøjskolen Absalon

Jens Thullesen, TR, jct@pha.dk
Niels Haugbølle, TR-suppleant, nih@pha.dk

Roskilde Universitet

Alberto Nielsen, TR, arrn@ruc.dk Vytautas Davidavicius, TR-suppleant

SFI - Socialforskningsinstituttet

Preben Knøsgaard, TR, preben@Knosgaard.dk

Styrelsen for It og Læring

Kurt Ejler Nielsen, TR, kurt.e.nielsen@stil.dk

Syddansk Universitet

Palle Nygaard Hansen, TR, pnh@sdu.dk

University College Nordjylland (UCN)

Marianne Lind Kramer, TR, mlk@ucn.dk

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Belinda Torndahl Hansen, btpe@ucl.dk

University College Syddanmark

Lars Eskildsen, TR lars.eskildsen@gmail.com

Vejdirektoratet

Steen Kjeltoft, TR, stk@vd.dk
Bo Lücking Fritzen, TR-suppleant bmn@vd.dk

VIA University College

Kim Aron, TR, kiar@viauc.dk

Aalborg Universitet

Birthe Riis Kennedy, TR, brk@its.aau.dk
Finn Büttner, TR-suppleant, fib@its.aau.dk

Aarhus Universitet

Fællestillidsrepræsentant: John Rothborg Mortensen, jm@au.dk

Administrationscenter Aarhus BSS - Aarhus BSS IT-Support
Jørgen Skårup, TR, jsk@au.dk

Administrationscenter ST - ST IT-Support
John Rothborg Mortensen, TR, jm@au.dk

AU IT
Esben Hansen, TR, emh@au.dk

AU IT - Team FA-Support
Margit Petersen, TR, mpetersen@au.dk

AU IT - Generelle Applikationer
Mikael Neumann Poulsen, TR, mip@au.dk

Institut for Bioscience - Oplandsanalyse og miljøforvaltning
Pia Grewy Jensen, TR, pgj@bios.au.dk

Administrationscenter Health - IT, Support, HE
Antonio Sylvester Vethanayagam, TR, antonio@au.dk

Min arbejdsplads findes ikke

Det er ikke altid at PROSA har overenskomsten og selvom vi har overenskomsten er der ikke nok til at vælge en tillidsrepræsentant eller der er simpelthen ikke nogen som har ønsket at stille op.

I de tilfælde skal du kontakte PROSA hvis du har en sag.

De fleste steder gælder reglen at der skal være 5 på en overenskomst før der kan vælges en tillidsrepræsentant.

Sidst revideret

18. oktober 2018

Kontakt

Juridisk Afdeling

faglig@prosa.dk

33364141