Trepartsaftale om praktikpladser

Lærlinge på landets erhvervsskoler kan med ny Trepartsaftale se frem til at få langt bedre hjælp til at finde en læreplads. Der er afsat 500 millioner kr. til det ædle formål.

Målsætningen er er 80% af de unge skal have en læreplads, når de afslutter grundforløbet. I dag er det kun ca. halvdelen, der er så heldige.

Den nye aftale indebærer samtidig langt færre korte aftaler, som lærlinge i dag oftest spises af med. Fra 2022 bliver det kun muligt for en virksomhed at indgå én kort lpraktikaftale med samme lærling.

Desuden betyder aftalen, at unge i Skolepraktik vil modtage en høje ydelse end i dag. Ydelsen hæves med 15 procent fra 2022.

Med aftalen får de i alt ca. 50 faglige udvalgt ansvaret for - sammen med skolerne, som i dag er alene om opgaven - at besøge virksomheder, der har faglært arbejdskraft ansat. Formålet med besøgene er, at se om virksomhederne kan blive godkendt til at have lærlinge og opfordre virksomhederne til at oprette lærerpladser.

Når der fremover skal indgås flere og længere praktikaftaler, er det også et vigtigt element i aftalen, at virksomhederne får refunderet en større andel af de lønudgifter, de har til deres lærlinge, mens de er på skoleophold. Derfor videreføres den nuværende ekstraordinære ordning om øget refusion. Ordningen skulle være stoppet 31. december 2020.

Ny bekendtgørelse

Data- og kommunikationsuddannelsen, hvorunder IT-supporter- og datateknikeruddannelsen hører, har fået ny Uddannelsesbekendtgørelse, der gælder for 1. august 2020. Du kan finde den her

Store tilskud til praktikpladser

Der er indgået en ny treparts-aftale omhandlende lærlinge og praktikpladser.

Aftalen fordeler 5,4 mia kr. til at holde hånden under praktikpladserne og give en økonomisk håndsrækning til danske virksomheder. Pengene kommer fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

I aftalen indgår bl.a. følgende elementer:

  • Der etableres en midlertidig løntilskudsordning, hvor private virksomheder med lærlinge kan få tilskud til løn. Ordningen er gældende fra 1. maj - 31. december 2020.
  • Virksomheder der allerede havde lærlinge inden 1. maj 2020, kan få 75% af lønnen i tilskud.
  • For uddannelsesaftaler, der indgås efter 1. maj 2020, vil det være muligt at få tilskud til 90% af lønnen. Det gælder for uddannelsesaftaler, kombinationsaftaler og rest-uddannelsesaftaler.
  • "Korte aftaler" der indgås efter 1. maj 2020, vil kunne få dækket 45% af lønnen. Det vil dog være en betingelse, at der ikke tidligere er indgået en kort aftale mellem selvsamme virksomhed og lærling.