Ny bekendtgørelse

 

Data- og kommunikationsuddannelsen, hvorunder IT-supporter- og datateknikeruddannelsen hører, har fået ny Uddannelsesbekendtgørelse, der gælder for 1. august 2020. Du kan finde den her


Store tilskud til praktikpladser

Der er indgået en ny treparts-aftale omhandlende lærlinge og praktikpladser.

Aftalen fordeler 5,4 mia kr. til at holde hånden under praktikpladserne og give en økonomisk håndsrækning til danske virksomheder. Pengene kommer fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

I aftalen indgår bl.a. følgende elementer:

  • Der etableres en midlertidig løntilskudsordning, hvor private virksomheder med lærlinge kan få tilskud til løn. Ordningen er gældende fra 1. maj - 31. december 2020.
  • Virksomheder der allerede havde lærlinge inden 1. maj 2020, kan få 75% af lønnen i tilskud.
  • For uddannelsesaftaler, der indgås efter 1. maj 2020, vil det være muligt at få tilskud til 90% af lønnen. Det gælder for uddannelsesaftaler, kombinationsaftaler og rest-uddannelsesaftaler.
  • "Korte aftaler" der indgås efter 1. maj 2020, vil kunne få dækket 45% af lønnen. Det vil dog være en betingelse, at der ikke tidligere er indgået en kort aftale mellem selvsamme virksomhed og lærling.